22.07.2020

Čo robiť, ak vinník nehody nemá uzatvorené PZP?

Povinnosť zmluvne poistiť auto síce vyplýva zo zákona, napriek tomu, mnohých táto skutočnosť nezastavuje od určitej rebélie.

Zmysel PZP totiž spočíva v tom, že nám prepláca škody, ktoré by sme mohli svojím vozidlom spôsobiť. Kým väčšina z nás si sadá za volant s pokojným svedomím, na cestách sa nájdu aj takí, ktorí tvrdia, že nič podobné im pri ich bezpečnej jazde netreba. S prvou dopravnou kolíziou sa však veľmi rýchlo vytráca ich hrdinské konanie, ale do akej miery sa táto nedbalosť dotkne aj poškodeného?

Stať sa účastníkom nehody rozhodne nie je príjemnou skúsenosťou, no aj toho najskúsenejšieho šoféra to môže postretnúť. Ten síce zodpovedá za svoje vozidlo a šoféruje podľa platných dopravných predpisov a zákonov, no nijako tým nemôže ovplyvniť konanie a vedenie vozidla u toho druhého. Niekedy ide o nešťastnú náhodu, v inom prípade možno hovoriť o nedbanlivosti vodiča. Strata pozornosti, rozptýlenie či precenenie schopností vozidla sú častými príkladmi, ako rýchlo môže dôjsť k dopravnej nehode. Dnes si už síce môžete jednoducho vybaviť PZP online, napriek tomu, mnohí brázdia cesty aj naďalej bez neho. Čo teda robiť, ak hlavný aktér nehody nemá uhradené povinné zmluvné poistenie a s akými modelovými situáciami sa môžete stretnúť pri vyplatení škôd?

Byť v strehu

Pri zrážke si asi ťažko budete všímať detaily. Ste v šoku a všetko, čo sa stalo, istý čas spracúvate. Mať však základné údaje je kľúčové a obzvlášť v takom prípade, ak sa vinník nehody rozhodne z miesta nehody ujsť. Vždy sa tak snažte zapamätať si ŠPZ. Znalosť evidenčného čísla vozidla uľahčí pátranie po predmetnom vozidle príslušníkom polície a pomôže aj pri overení platnosti PZP pomocou verejne dostupných portálov. Vy sa tak dopracujete aj k poisťovni, od ktorej budete žiadať vyplatenie škody.

Povinné náležitosti

Zo zákona o cestnej premávke vyplývajú povinnosti, ktorými sa účastníci nehody musia riadiť. Zastavenie vozidla, preukázanie svojej identity druhému účastníkovi či prístup k informáciám o poistení. Okrem prvotných úkonov v rámci prvej pomoci, bezpečnosti a plynulosti premávky by všetko zmienené malo byť taktiež samozrejmosťou. To isté platí aj v prípade, že poškodený nie je prítomný, no nie vždy sa vinník zachová správne a tieto údaje aj sprístupní.

Pri zdokumentovaní nehody si vždy prečítajte správu o nehode a pokiaľ s niečím nesúhlasíte, uveďte to. Všeobecne sa odporúča obom účastníkom písať ich vlastné správy o nehode, môže sa totiž stať, že hlavný aktér nehody na niečo podstatné zabudne.

Modelové situácie

Kým mnohí disponujú len PZP, niektorí šoféri majú uzatvorenú aj havarijnú poistku. Raz za čas je však aktérom nehody aj vodič bez akéhokoľvek typu poistenia. Z uvedeného vyplýva, že môže nastať hneď niekoľko rôznych modelových situácií, pri ktorých sa bude rozdielne postupovať pri vyplatení škôd.

Rola havarijného poistenia

Predstavte si situáciu, keď sa zrazí šofér vozidla s uzatvoreným PZP a havarijným poistením s vodičom auta len s PZP. Vinníkom nehody je majiteľ auta s obidvoma poistkami. Práve ten bude vyplácať zo svojho PZP škody poškodenému a v rámci havarijného si zase môže uplatniť nárok na poistné plnenie pri svojom automobile.

Pri prehodení rolí výrazne doplatí na škody vinník vozidla len s PZP. Poškodený má nárok uplatniť si plnenie poistenia v rámci svojej havarijnej poistky, pričom poisťovateľ bude nárokovať túto vzniknutú škodu v rámci PZP vinníka. Aktér nehody si bez havarijnej poistky bude škody na svojom vozidle hradiť sám.

Šofér bez povinného PZP

Vinník nehody s vozidlom bez uzatvoreného PZP výrazne doplatí na svoju ľahostajnosť. Nielenže odíde domov s pokutou, okrem toho bude musieť sumu za spôsobené škody na poškodenom vozidle splatiť Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP). Poškodený totiž oznámi predmetnú udalosť priamo SKP a požiada ich o vyplatenie predmetnej čiastky z garančného fondu. Kým niekedy tento proces prebehne rýchlo, nemusí to tak platiť vždy a dožadovanie sa sumy môže trvať aj niekoľko mesiacov. Fungovať bez vozidla tak dlho je pre mnohých nepredstaviteľné, no kým vám bude táto škoda vyplatená, nutnú opravu v servise si budete musieť zaplatiť práve vy.

Dnes si už pritom môžete vybaviť PZP aj online a dokonca máte možnosť porovnať jednotlivé ponuky pomocou finančného portálu Hyperfinancie.sk. Toto poistné krytie síce vyplýva zo zákona, no niektorí aj naďalej radšej uprednostňujú riskantnejšiu jazdu. Tá sa však môže výrazne vypomstiť tým, že vodič bude okrem pokuty za nedodržanie zákona musieť zaplatiť aj prípadnú škodu u poškodeného. Táto suma bude tak niekoľkonásobne vyššia oproti štandardnému splácaniu PZP.

Na nedbanlivosť vodičov tak doplácajú aj svedomití šoféri. Stojí ich to čas, úsilie a úspory. Nie každý si totiž môže dovoliť zaplatiť opravy z vlastného vrecka a čakať na vyplatenie vzniknutej škody z garančného fondu.


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: PR článok

Komentáre k článku