13.04.2018

Mercedes: Zakazovať naftové autá? To nie je riešenie. Tu zistíte prečo

V Nemecku, ako i v ďalších krajinách sa deje hon na čarodejnice v podobe naftových áut. V skutočnosti sú pre ďalšie znižovanie enviromentálneho zaťaženia nepostrádateľné.

Mercedes zverejnil stanovisko s názvom: Vylepšovanie naftových motorov je lepšie než zakazovať ich. V stanovisku vysvetľuje svoj postoj hovoriaci v prospech zachovania naftových motorov do budúcnosti. Keďže toto stanovisko obsahuje množstvo reálnych faktov vysvetľujúcich a ozrejmujúcich celú situáciu, prinášame vám z neho niekoľko kľúčových faktov a tvrdení. Celé stanovisko nájdete v angličtine na tomto linku.

Stanovisko je reakciou značky nielen na rozhodnutie súdu, ktorý de facto umožňuje mestám plošne zakazovať vstup naftových áut, ale taktiež na často zmätočnú diskusiu a tvrdenia politikov i médií. Stanovisko je prínosné nielen pre zákazníkov a fanúšikov značky Mercedes a nielen pre zástancov naftových motorov, ale aj pre tých, ktorí veci príliš nerozumejú, respektíve pre tých, ktorí plošné zákazy podporujú. Lebo jedna vec je, že osobné naftové auto v rukách bežného človeka jazdiaceho prevažne v meste nie je príliš rozumné riešenie, úplne iná vec je, zakázať všetkým užívateľom niečo, čo im slúži a je reálne v ich prospech na základe histérie, ktorú využívajú politici na svoj vlastný prospech bez prihliadania na fakty.

Lebo áno, emisie naftových motorov sú problémom, avšak problémom riešiteľným aj inak ako ich zákazom.

Po rozhodnutí súdu v Nemecku dňa 28.2 sa zdá, že zákazy vjazdu naftových áut do miest môžu vstúpiť do platnosti. Takéto zákazy by mohli negatívne ovplyvniť nielen výrobcov automobilov a ich dodávateľov (de facto následne ich zamestnancov a celú ekonomiku), ale aj dopravné spoločnosti i prvoplánovo státisíce jednotlivcov. Plošné zákazy podľa Mercedesu nie sú riešením a navyše hasia požiar tam, kde už pomaly nie je ani dymu... A to, možno pre niekoho paradoxne, práve vďaka afére Dieselgate. Ktorej pozitívny vplyv na celý automobilový priemysel i na obyvateľov Únie je nepopierateľný, aj napriek prvotným gigantickým finančným stratám.

Mercedes je presvedčený o tom, že naftové motory majú v budúcnosti svoje miesto a že sú nenahraditeľné nielen z hľadiska užívateľa ale aj z hľadiska enviromentálneho. Ich najzreteľnejším benefitom sú výrazne nižšie úrovne emisií hlavného skleníkového plynu CO2. Neexistuje porovnateľný benzínový ekvivalent, ktorý by sa čo i len priblížil k úrovni emisií CO2.

Najväčším strašiakom súčasných dní sú emisie NOx, teda oxidov dusíka a ich vplyv na zdravie ľudí. Pritom sa ale NOx dosť často zamieňa za pevné častice. Pritom emisie pevných častíc z dopravy sa dajú takmer úplne vymazať vďaka účinným DPF filtrom, ktoré Mercedes zaviedol pre svoje modely už v roku 2005 a ktoré Mercedes testoval už v roku 1985. Dokonca aj na mieste, kde je hustá premávka a kde sa limity na pevné častice pravidelne prekračujú, platí, že len 7 % z nameraných hodnôt pevných častíc pochádza z dopravy. Ak by sa teda v danej lokalite nachádzali iba autá, limity by prekročené neboli. Je dôležité pochopiť, že doprava má aj napriek zvyšujúcej sa intenzite čoraz menší vplyv na emisie a neplatí to len o pevných časticiach. Pritom je ale zaujímavé, že množstvo pevných častíc je relatívne nízke aj pri starých autách bez moderných technológií úprav výfukových plynov.

Zákazníci, ale i bežní občania môžu podľa Mercedesu v ostatných dňoch nadobudnúť predstavu, že naftový motor je prekonaná nečistá technológia, ktorá bude čoskoro podliehať hromadným zákazom. Mercedes ale dôrazne upozorňuje, že už roky sa emisie NOx znižujú a že nie je pravda, že by boli práve dnes tieto emisie najvyššie. Práve naopak. Najvyššie hladiny znečistenia ovzdušia zaznamenávali meracie stanice v 90 rokoch. Odvtedy sa ale technológia dramaticky zlepšia a odvtedy emisie postupne klesajú. Konkrétne emisie NOx spôsobené dopravou klesli odvtedy o 70% a naďalej klesajú napriek tomu ako výrazne sa zvyšuje úroveň dopravy. Emisie NOx sa prekračujú lokálne tam, kde je vysoká hustota dopravy, no v súčasnosti neexistuje v Nemecku miesto, kde nie je hustá premávka, kde by sa tieto limity prekračovali. Znamená to teda, že ide o lokálne výkyvy, ktoré sa budú naďalej znižovať aj vďaka zavádzaniu nových emisných noriem a predaju nových áut s najnovšími naftovými motormi.

Prečo sú nové naftové motory čistejšie a prečo môžu byť ešte čistejšie?

Lebo vďaka novým technológiám a postupom dokážu nové motory dosiahnuť výrazne nižšie hodnoty NOx ako určujú laboratórne štandardy. Nový štandard určuje, že na kilometer môže motor emitovať v reálnej premávke maximálne 80 mg NOx na kilometer. Nové motory Mercedesu dokážu už dnes emitovať zhruba polovicu 40 mg NOx na kilometer. V iných testoch sa výsledky pohybovali na úrovni 40 až 60 g NOx na kilometer.

 Jedným z dôvodov prečo je to tak a prečo je možné znižovať emisie aj bez poškodenia komponentov motora je prepracovaný systém recirkulácie výfukových plynov. Jeho tepelnú účinnosť možno ďalej rozširovať a to aj v momentoch, keď je motor úplne studený. Nové naftové motory napríklad využívajú na recirkuláciu spaliny, ktoré už prešli úpravou výfukových plynov a späť do motora sa teda dostávajú až po úprave, teda výrazne čistejšie. Tým nešpinia vnútro spaľovacieho priestoru a zároveň pomáhajú motoru ďalej znižovať výsledné emisie.

Mercedes stručne tvrdí. Debata okolo NOx prebieha v momentoch, keď je možné povedať, že emisie oxidov dusíka sú už jednoducho technicky vyriešené.

Ďalším argumentom proti súčasnému honu na čarodejnice je, že aj na základe výsledkov rokovaní z minuloročného dízlového samitu (august 2017) sa automobilky snažia vo veľkom certifikovať už dnes vozidlá na najnovšiu normu Euro 6 Temp. Samotný Mercedes chce do septembra tohto roka stihnúť certifikovať 30 modelov a teda zhruba 200 verzií áut na Euro 6 Temp do septembra tohto roka, pričom povinná začne byť nová norma až o rok neskôr.

Jednou z vecí, ktoré musí takto certifikované vozidlo zvládnuť je RDE test zahŕňajúci všetky možné situácie v normálnom jazdnom režime tak, aby emisie NOx neprekročili úroveň 168 mg/km. Ak by túto hranicu automobil prekročil počas náročného testu čo i len raz, okamžite by bol z certifikácie vyradený. V skutočnosti pritom platí, že väčšina testovaných automobilov sa nachádza pod úrovňou 80 mg/km.

Ďalším bodom vo výpočte Mercedesu je skutočnosť, že kroky, na ktorých sa dohodli výrobcovia minulý rok na samite začínajú len teraz prinášať ovocie. Konkrétne ide o softvérové úpravy starších vozidiel v normách Euro 5 a Euro 6. Mercedes napríklad pokračuje vo zvolávaní vozidiel do servisov pre dané úpravy a celkovo rozšíril zvolávanie na 3 milióny automobilov.

Softvérové úpravy, ktoré Mercedes vykonáva dokážu účinne znižovať emisie NOx. Podľa testu vykonaného na upravenom automobile Mercedes Triedy V, ktorý bol vykonaný v spolupráci s Auto Motor a Šport sa emisie znížili o 80 %.

Mercedesu sa navyše darí presvedčiť svojich zákazníkov v Nemecku, aby na tieto dobrovoľné úpravy prišli. Pri kompaktných naftových vozidlách bola účasť do marca tohto roku na úrovni 85 % a zvolávanie ďalej pokračuje.

Úpravy sú podľa Mercedesu veľmi účinné aj na iných modeloch ako V. Po kompaktných modeloch a po V-čkach (kde je účasť 90%) sa Mercedes chystá na model GLC. Úpravy pre tento model ako aj ich schválenie príslušnými orgánmi potrvá istý čas. Mercedes začal s kompaktnými modelmi a s modelmi V a pokračuje modelom GLC práve preto, aby bol účinok úprav čo najvyšší a zasiahol čo najväčšiu populáciu.

Mercedes si vo vyhlásení sám kladie otázku, ktorá napadla mnohým a sám si na ňu aj odpovedá. A síce ako je možné, že dnes vedia technici iba softvérovou úpravou dosiahnuť také výrazné zníženie emisií NOx a prečo toto zníženie nevykonali už pri ich uvádzaní na trh, navyše keď softvérové úpravy dokážu neznižovať životnosť motorov. Odpoveďou je, že vývoj a množstvo vedomostí ide neustále ďalej a že technici sa poučili najmä z vývoja novej rady motorov novej generácie (OM 654 a OM 656).

Mercedes v stanovisku taktiež vysvetľuje prečo by hardvérová úprava starších naftových vozidiel bez SCR systémov bola nepraktická. Nejde totiž len o namontovanie nádržky s močovinou. Pre každý model by tento systém musel byť vyvíjaný samostatne a zásahy by boli ďalekosiahle nielen do výfukového potrubia ale najmä do motora samotného.

Na vývoj takéhoto hardvérového postupu by výrobcovia potrebovali dva až tri roky, pričom náklady na dodatočné dovybavenie vozidiel SCR systémom by ďaleko prevýšili benefity tohto riešenia.

Jedným z posledných argumentov Mercedesu ale i ďalších výrobcov je, že vkladajú miliardy eur do elektrifikácie svojich modelov. Nielenže ďalej pokračujú vo zvyšovaní efektivity spaľovacích motorov a v znižovaní ich ekologického zaťaženia, ale pracujú ako na novej generácii elektromobilov, batérií, no tiež na hybridizácií.

V skutočnosti dnes nikto nevie ako by dokázal nahradiť v Európe naftové motory najmä v prípadoch nákladných automobilov. Neexistuje plnohodnotná alternatíva pri dodávkach, či kamiónoch. Mercedes dokazuje kadiaľ vedie cesta – nielen hybridizáciou benzínových motorizácií, ale tiež hybridizáciou ich naftových ekvivalentov.

Stručne a skrátka, existuje kvantum omnoho efektívnejších a rozumnejších ciest ako znížovať emisie znečisťujúcich a zdravie ohrozujúcich plynov, než je plošné zakazovanie niektorých typov dopravy. Medzi ne patrí ďalší vývoj spaľovacích motorov, elektrifikácia, hybridizácia ale tiež podpora hromadnej dopravy najmä v mestských centrách, elektrifikácia hromadnej dopravy i nákladnej dopravy v mestách.

K tomu môžeme už len dodať, že toto sú opatrenia schopné zreteľne znižovať emisie spôsobované dopravou, avšak ďalší, možno ešte väčší balík opatrení sa týka ďalších oblastí znečisťujúcich životné prostredie vrátane priemyslu, vykurovania, energetiky...

 

 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: Mercedes

Komentáre k článku