2019-12-26 12:00:00
Odometer
Odometer
Zdroj: AAA Auto

Počet záznamov o najazdených kilometroch v ODO-Passe sa od nového roka rozšíri

Podvody s odometrami stoja spotrebiteľov v EÚ ročne miliardy eur.

Nekalé praktiky s počítadlom prejdenej vzdialenosti deformujú trh s ojazdenými vozidlami a majú negatívny dosah na všetky subjekty v automobilovom priemysle.

Doterajšia prax ukázala, že najúčinnejší spôsob eliminácie podvodov je zaznamenávanie informácií do národného, respektíve štátneho registra. Po vzore Belgicka zaviedlo podobný systém aj Slovensko. Údaje o stave najazdených kilometrov sú už vyše roka a pol zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Informácie sa zaznamenávajú najmä z dôvodu zníženia neoprávnených manipulácií so zobrazovanou hodnotou počítadla prejdenej vzdialenosti.

Podľa Miroslava Strelca z technickej služby kontroly originality, od 20. mája minulého roka prispievajú do RPZV štátne aj privátne subjekty z automobilovej society. Dodnes zasiela údaje takmer 1300 subjektov. Pri dovozoch vozidiel z Holandska sa doteraz znížil počet manipulácií z necelých 43 % na 0,83 %, čo je pokles až o viac ako 41 %. Uvedená štatistika jednoznačne potvrdzuje účinnosť štátom prijatého systému.

Pracoviská kontroly originality a poskytovatelia ODO-Passov doteraz odhalili 2569 vozidiel s upravenou poslednou hodnotou najazdených kilometrov. To svedčí o nepoctivom zámere posledného prevádzkovateľa alebo predajcu vozidla. Vo viac ako 10.500 prípadoch bola pozmeňovaná hodnota odometra v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov. Koncom tohto roka sa končí prechodné obdobie na registrovanie a začatie odosielania informácií do RPZV pre výrobcov a zástupcov výrobcov vozidiel, ako aj pre autoservisy.

"Uvedené subjekty sú povinné od 1. januára 2020 zasielať do RPZV informácie o cestných motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v SR. Okrem údajov o servisnej činnosti aj staršie informácie, z dôvodu zaznamenania transparentnej histórie vozidla. Historické údaje, ktorými väčšina prispievateľov disponuje, pomáhajú totiž odhaliť neoprávnenú manipuláciu s najazdenými kilometrami. Od nového roka sa povinnosť prispievať údajmi do RPZV na základe novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke rozširuje aj o ďalšie subjekty, ktoré prichádzajú do kontaktu s vozidlom a zaznamenávajú údaje z odometra. Konkrétne ide o subjekty vykonávajúce dražby vozidiel, nastavovanie tachografov a požičovne vozidiel," uviedol Strelec.

Transparentné zaznamenanie údajov z odometra pri viacerých životných situáciách počas prevádzky vozidla pomôže eliminovať neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra. Zámerom je dosiahnuť takú periodicitu záznamov, ktorá manipuláciu odhalí, resp. ju spraví nezaujímavou. Zaslaním informácií do RPZV je súčasne splnená povinnosť bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI) každú zistenú manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti. V registri je archivovaný každý ODO-Pass a SOI má do registra priamy prístup. Pokiaľ k predávanému vozidlu nebol po 20. máji 2018 priložený ODO-Pass a následne sa preukáže, že v čase predaja bol zmanipulovaný odometer, SOI za nesplnenie povinnosti uloží sankciu a pri opakovanom porušení je oprávnená zrušiť danému subjektu živnosť.


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, RPZV

Komentáre k článku


Stream naživo