24.06.2020

Banská Bystrica chystá rekonštrukciu mostov. Sú tu obmedzenia

Mesto Banská Bystrica chystá rekonštrukciu mostov na Fončorde, platia obmedzenia

Banskobystrická samospráva pristúpila na základe odporúčaní odborníka k obmedzeniu dopravy na dvoch starších mostoch na Mládežníckej ulici, na sídlisku Fončorda. Pripravuje ich rekonštrukciu, dovtedy ich však chce odľahčiť od nákladnej dopravy.

"Ani jeden z mostov nie je v stave, aby sme ho museli uzavrieť. Robíme ale opatrenia, aby sme ich odľahčili a ušetrili do času, kým začneme s rekonštrukciou. Zabezpečujeme vykonanie podrobnejšej diagnostiky, výsledky ktorej budú podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie," konštatovala Renáta Hláčiková, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí banskobystrického magistrátu.

Mesto žiada vodičov o rešpektovanie opatrení. Dopravné obmedzenia sa týkajú mosta na jednej z hlavných tepien nad otočkou vozidiel MHD na Mládežníckej ulici a mosta v smere z otočky MHD na napojenie s Poľnou ulicou. Doprava na nich je pre nákladné vozidlá nad 3,5 tony vylúčená, okrem vozidiel MHD.
      Vodičom nákladných vozidiel mesto odporúča využívať cestu III. triedy s napojením na komunikáciu na Námestí Ľ. Štúra, prípadne napojením na miestnu komunikáciu Švermova ulica - okružná križovatka pri ESC.
      V meste pod Urpínom sa nachádza 42 mostov a 16 lávok, ktoré postupne prechádzajú odbornými prehliadkami.
 


AUTOR: © Zoznam/jh

Komentáre k článku