07.11.2013

Ján Bazovský: Neotravujte nás počas jazdy na cestách!

Toto upozornenie nevyslovili cestní piráti voči ostatným vodičom, ktorí ich otravujú najmä tým, že dodržiavajú predpisy a "zavadzajú" na cestách.

Upozornenie súvisí hlavne s príchodom zimných mesiacov. Vďaka mediálnej kampani zameranej takmer výlučne len výmenu letných pneumatík za zimné zabudnú mnohí majitelia preveriť aj technický stav svojich vozidiel. Konkrétnejšie, technický stav hnacích agregátov – motorov.

Pri teplotách klesajúcich hlboko pod nulu trvá motorom oveľa dlhšie, kým sa zahrejú na prevádzkovú teplotu a vtedy najlepšie vidieť a počuť v akom stave tie motory sú.

Za vozidlami sa neraz tiahne súvislá dymová clona, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani vojaci pri maskovaní na bojovom poli. Pravda je taká, že svoj dymový chvost mnohí vodiči počas jazdy nepostrehnú a brázdia cesty, akoby bolo všetko v tom najlepšom poriadku. Lenže nie je.

Hádzať vinu za otravný smog nad vozovkami len na hlavu motora, ktorý sme svojou neschopnosťou a nedbalosťou vlastne sami zhumpľovali, by bolo príliš jednoduché a príliš alibistické.

 Príčin nadmerne dymiacich výfukov naftových motorov je rozhodne viac. Napríklad:

- dlhodobé používanie agregátu bez pravidelnej údržby

- používanie agregátu nad stanovený limit životnosti

- nesprávne nastavenie pomeru zmesi paliva a vzduchu

- používanie pohonnej látky so zníženou kvalitou

- necitlivé ovládanie pedála akcelerácie

- jazda na vyšších rýchlostných stupňoch bez potrebných otáčok a výkonu motora

Nadmerné dymenie sprevádza takmer všetky staršie nákladné vozidlá. Napriek absencii zariadení na znižovanie hodnôt emisií vo výfukových plynoch niekedy stojí za otázku, akým zázrakom prešli emisnou kontrolou a voľne sa pohybujú v premávke? Odpoveď sa núka čisto ekonomická.

Nesprávny spôsob jazdy vozidiel s dieselovým motorom vidieť nielen na rovných úsekoch ciest, ale najmä v stúpaní. Na zistenie správnych otáčok majú vodiči k dispozícii jednak sluch – klepanie motora a tiež zrak – otáčkomer na prístrojovej doske. Len sa treba občas započúvať a pozerať.

Ste spôsobilí na jazdu?

Aby nás vodiči so zlým technickým stavom motora doslova neotravovali výfukovými splodinami, Zákon o cestnej premávke v §4 ukladá vodičovi povinnosť použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke... A Vyhláška MDPT č. 464/2009 tieto podmienky konkretizuje v §2, ods. 2:

Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke musí byť v riadnom technickom stave. Riadnym technickým stavom vozidla sa rozumie stav, v ktorom vozidlo spĺňa technické požiadavky ustanovené pre vozidlá prevádzkované v cestnej premávke.

Technická nespôsobilosť vozidla je stanovená v §17, ods. 2:

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, najmä ak...

p) sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,...

s) niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu, alebo sú zdrojom nadmerného zvuku,...

To, že sú prekročené emisné limity motora vidieť niekedy aj na kilometer. O to majú policajti ľahšiu prácu.

Neprispôsobiví dole z cesty!

Policajt podľa §-u 72, ods. 1) Zákona o cestnej premávke je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak

a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku, alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,

b) ak vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,...

Aby vodič dostal osvedčenie späť, musí vozidlo spravidla absolvovať aj technickú aj emisnú kontrolu. Môže sa stať, že jedna z nich bude neúspešná aj natrvalo.

Rada na záver:

V zimných, chladnejších mesiacoch býva dymová stopa za vozidlami viditeľnejšia ako v lete. Keď ju za tým vlastným spozorujete, vedzte, že už je neskoro. Preto okrem výmeny pneumatík treba v tomto období venovať pozornosť aj srdcu automobilu - motoru. Jeho chybné búšenie nás môže kedykoľvek a veľmi nepríjemne prekvapiť.

Ján Bazovský

Komentáre k článku