09.11.2019

Moderné dopravné značenie pomáha motoristom

Premenné dopravné značenie zachraňuje životy a majetok hlavne na zaťažených cestách.

Diaľnice a diaľničné tunely sú majstrovským dielom ľudského umu a technického pokroku. Sú zároveň veľmi citlivým, takpovediac, neuralgickým bodom, pretože aj z malej kolízie na diaľnici či v tuneli môže vzniknúť tragédia veľkých rozmerov.

Moderné premenné dopravné značenie je základným nástrojom na riadenie a usmerňovanie dopravy na diaľniciach a v cestných tuneloch. Kľúčový význam zohráva v čase mimoriadnej či havarijnej situácie, keď je nevyhnutné zabrániť ďalším škodám na majetku a ochrániť zdravie a životy ľudí.

Elektronické dopravné značky

Diaľničná sieť vrátane tunelov výrazne zrýchľuje a zjednodušuje dopravu. Zároveň je to však veľmi citlivé „teleso“, kde sú v prípade narušenia plynulosti dopravy ohrozené ľudské životy, zdravie a majetok. Preto majú obrovský význam stále sa vyvíjajúce moderné technológie, ktoré môžu takýmto škodám na živote a majetku zabrániť.

Nevyhnutnou súčasťou moderných inžinierskych stavieb je LED premenné dopravné značenie: Je pre motoristov dobre viditeľné za každého počasia. Dajú sa na ňom jednoducho, rýchlo a bezpečne meniť značky a výstrahy podľa situácie. Udržiava to plynulosť, ale najmä bezpečnosť dopravy.

„Moderné dopravné značenie je na diaľniciach a v tuneloch základným nástrojom na riadenie a usmerňovanie dopravy,“ hovorí Ing. Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií v spoločnosti PPA INŽINIERING, s. r. o., ktorá patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL. „Kľúčovým je v momente mimoriadnej alebo havarijnej situácie, keď je nevyhnutné ochrániť životy ľudí, ich zdravie a zabrániť ďalším škodám na majetku.“

Ide o minúty

V prípade dopravnej nehody, požiaru, extrémnych poveternostných podmienok a ďalších situácií, ktoré môžu ohroziť vodičov v tuneli či na diaľnici, je prioritou informovať ostatných o nebezpečenstve a regulovať dopravu. Musí to byť v podstate okamžite, počas niekoľkých minút. Súčasné technológie umožňujú cez premenné dopravné značenie informovať vodičov v reálnom čase. Na najmodernejších premenných značkách možno vopred nahrať neobmedzený počet symbolov a značiek, nielen najčastejšie používané. Teda povolenie alebo zákaz vjazdu vozidiel do jazdného pruhu, najvyššia povolená rýchlosť, varovanie pred poveternostnými podmienkami. Všetky sa dajú dynamicky meniť z riadiaceho centra.

Zvládnutie mimoriadnych situácií

Hlavný faktor pri nehodách je ľudské zlyhanie, pri riešení bezpečnosti treba rátať s psychickým stavom vodiča v mimoriadnych situáciách. Vtedy je dôležité upozorniť šoférov na hroziace nebezpečenstvo a zabrániť vjazdu do rizikovej zóny.

Práve premenné dopravné značenie je jediným vizuálnym prvkom na upozornenie a navigovanie vodičov. „V stresovej tiesňovej situácii je mimoriadne dôležité jasné, prehľadné, dobre zrozumiteľné a vhodne zvolené symboly dopravného značenia. Vodiči si zmenu často nemusia všimnúť, preto LED premenné dopravné značenie (LED PDZ) má nielen výstražné ,blikače‘, ale aj funkciu takzvaného ,dýchania‘. Intenzita jasu značenia sa periodicky mení a tento dynamický prvok si vodič všimne,“ vysvetľuje Ing. Igor Jamnický z PPA INŽINIERING.

Monitorovanie a riadenie značenia na báze LED

LED PDZ sa dá ovládať a monitorovať štyrmi rôznymi spôsobmi, aby fungovalo aj v lokalitách či situáciách, kde je pokrytie signálu telefónnymi operátormi slabé alebo z nejaké dôvodu zlyhá:

1. ovládanie cez počítač, tablet či smartfón, ktoré sú napojené na špeciálny softvér výrobcu,

2. používanie webovej aplikácie alebo softvéru DMV Cloud Control,

3. ovládanie a monitorovanie cez SCADA server,

4. SMS správy.

Krátky čas, dobrý výsledok

Ako to celé funguje, možno vidieť napríklad v Tuneli Považský Chlmec, kde bola PPA Inžiniering dodávateľom informačného systému diaľnice a premenného dopravného značenia v samotnom tuneli a v priľahlom úseku diaľnice.

„Systém je nastavený tak, aby značky reagovali skupinovo. Ak teda napríklad v tuneli nastane problém s potrebnou evakuáciou, na LED PDZ sa automaticky objaví značenie, ktoré odkloní dopravu,“ vraví Ing. Igor Jamnický.

Moderné premenné dopravné značenie namontovali, oživili, odskúšali a uviedli do prevádzky v priebehu necelých dvoch mesiacov. Jeho komfort si denne užívajú motoristi na tomto vyťaženom úseku diaľnice. Nikto nechce maľovať čerta na stenu, no určite pomôže zachrániť aj nejeden život či predísť väčším škodám na majetku.


AUTOR: © Zoznam/jv

Komentáre k článku