20.09.2019

Každé štvrté auto na Slovensku má stočené kilometre

Mnohých spotrebiteľov pri kúpe ojazdeného vozidla zaujímajú prioritne informácie o stave najazdených kilometrov.

Väčšina kupujúcich nevie, ako sa k histórii počítadla prejdenej vzdialenosti dostane. Niektorí siahajú po nedôveryhodných a neoficiálnych weboch, a mylne sa domnievajú, že získajú pravdivé a aktuálne údaje. Stačí pritom jednoduchý krok, a to požadovať od predávajúceho Výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel, tzv. ODO-Pass. Už vyše roka (od 20. mája 2018) sa zaznamenáva história najazdených kilometrov do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), z ktorého sa poskytujú údaje prevádzkovateľom vozidiel formou výpisu, tzv. ODO-Passu.

"Kým v Nemecku alebo v Českej republike má 'upravený' odometer približne každé tretie vozidlo, z doteraz vydaných ODO-Passov vyplýva, že každé štvrté vozidlo registrované na Slovensku má stočené kilometre. Až 2253 áut malo upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov a u 9179 vozidiel bola pozmenená hodnota odometra v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov," hovorí Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.

RPZV je v rámci Slovenska jediný, štátom zriadený, oficiálny register, do ktorého sú zaznamenávané priebežné hodnoty najazdených kilometrov. "Spotrebitelia preto majú byť pri hľadaní si údajov o stavoch odometrov cez rôzne 'overovacie' spoločnosti 'garantujúce' stav najazdených kilometrov maximálne opatrní. Poskytovať ODO-Pass sú oprávnené len pracoviská kontroly originality a poskytovatelia ODO-Passov, medzi ktoré 'overovacie' webové portály nepatria," zdôrazňuje Strelec.

Podľa neho si pomocou identifikačného čísla vozidla VIN spotrebiteľ len na webe Registra prevádzkových záznamov vozidiel (www.rpzv.sk) overí, či bol k autu vydaný ODO-Pass. Pokiaľ systém oznámi, že bol vydaný, je potrebné od predávajúceho požadovať tri údaje potrebné na zobrazenie ODO-Passu, ktorý prezentuje historické údaje najazdených kilometrov. Ak ODO-Pass vydaný nebol, mal by každý spotrebiteľ pred kúpou vozidla požadovať od predávajúceho o jeho predloženie.
 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku