16.05.2023
Železnice
Železnice
Zdroj: TASR

ŽSR chystá rekonštrukciu trate pri Poprade. Hľadá zhotoviteľa

ŽSR vyberá zhotoviteľa na obnovu trate medzi Popradom a Vydrníkom.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v súčasnosti vyberajú zhotoviteľa na projekt modernizácie časti trate medzi Popradom a Vydrníkom. Riaditeľka odboru komunikácie ŽSR Ria Feik Achbergerová pre TASR potvrdila, že proces by mohol byť ukončený v najbližších dňoch.

"Pri projekte modernizácia trate Poprad – Krompachy, úsek Poprad – Vydrník a Vydrník – Spišská Nová Ves v súčasnosti projektant zabezpečuje stavebné povolenia. Prebieha inžinierska činnosť a získavanie súhlasných stanovísk k projektovej dokumentácii. Je vydané aj prvé právoplatné stavebné povolenie. V súčasnosti prebiehajú okrem iného aj stavebné konania na stavebnom dráhovom úrade, ktorých je celkovo päť, a tiež schvaľovací proces na stavbe A.1 Poprad (mimo) – Vydrník a s tým súvisiace dokumentácie pre stavebné povolenie," priblížila aktuálny stav Feik Achbergerová. Verejná súťaž na výber zhotoviteľa tejto stavby je podľa nej vo svojej záverečnej fáze, v priebehu budúceho týždňa by mohlo dôjsť k uzatvoreniu procesu a určeniu úspešného uchádzača.

Súčasťou predmetu zákazky sú podľa informácií zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, aj opcie na rozšírenie cesty I/66 a nový železničný most v Poprade. Celková odhadovaná hodnota

zákazky je takmer 221 miliónov eur bez DPH. Obstarávanie sa týka projektu, resp. programu financovaného z fondov Európskej únie v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom je prestavba a modernizácia existujúcej železničnej dopravnej cesty, za účelom zlepšenia jej technického vybavenia, zvýšenia traťovej rýchlosti, priechodnosti a únosnosti železničného spodku a zlepšenia bezpečnosti prevádzky i cestujúcich. Okrem toho chce ŽSR znížiť negatívne dosahy prevádzky železničnej trate na obyvateľstvo i životné prostredie.

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku


Stream naživo