15.10.2021

Výstavba diaľnic by sa mala zrýchliť. Pomôže novela zákona

Novela zákona by mala významne skrátiť lehotu výstavby kľúčových diaľnic.

Lehota výstavby kľúčových diaľnic a rýchlostných ciest by sa mohla významne skrátiť, a to o niekoľko mesiacov. V prípade určitých stavieb aj o niekoľko rokov. Zabezpečiť by to mala novela zákona, ktorú vo štvrtok schválila vláda. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že podobný zákon by chcel predložiť aj v prípade železničných líniových stavieb.

Doležal zdôraznil, že novelou zákona sa neruší inštitút odvolania, ale nemusí sa čakať na odvolací proces. "My nemeníme proces. Neodnímame možnosť odvolať sa voči stavebnému povoleniu, neodnímame možnosť odvolať sa voči zmene stavby pred dokončením, ale odnímame odkladný účinok tohto rozhodnutia na riziko investora," priblížil s tým, že to môže pomôcť aj sprejazdneniu križovatky D1 a D4.

Novelou zákona sa má ustanoviť, že odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením možno vylúčiť. Rovnako by sa malo upraviť právo zodpovedajúce vecnému bremenu pre vlastníka elektrického, telekomunikačného a potrubného vedenia v súvislosti s potrebnou preložkou týchto vedení pri stavbe diaľnic. Zároveň sa má ustanoviť, že spojenie kolaudačného konania s konaním o zmene stavby pred dokončením sa uskutoční vždy, ak sa skutočným realizovaním podstatne nemení charakter a cieľ realizovanej stavby a zmena stavby sa realizuje na pozemkoch uvedených v stavebnom povolení pre diaľnicu. Upraviť by sa mala aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe a lehota na začatie stavebných prác v súlade s rozhodnutím o predbežnej držbe.

Vláda tiež navrhuje, aby Národná rada SR prerokovala novelu zákona v tzv. zrýchlenom režime. Neprijatie navrhovaných opatrení by totiž podľa rezortu dopravy mohlo spôsobiť značné hospodárske škody a zamedzenie dosiahnutiu spoločenských benefitov spojených s užívaním plánovanej diaľničnej siete.


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku