13.09.2021

Pre poruchy býva denne odstavená až štvrtina autobusov DPMK

Denne je pre poruchy a nevyhnutné servisné úkony odstavených až do 50 autobusov.

V Košiciach pretrváva problém v mestskej hromadnej doprave. Denne je pre poruchy a nevyhnutné servisné úkony odstavená až jedna štvrtina autobusového vozového parku Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), čo predstavuje až do 50 autobusov denne. Niektoré spoje preto nie sú vôbec vypravované, potvrdila v piatok Dozorná rada DPMK.

"Podnik eviduje podnety a sťažnosti zo strany cestujúcich a vynakladá maximálne úsilie na to, aby v prípade poruchy bolo zabezpečené zálohové vozidlo. Žiaľ, nie všetky vozidlá, ktoré vykážu poruchu, sú aj automaticky nahradené," informovala vo vyhlásení. Za účelom riešenia situácie vo vozovom parku a v MHD sa vo štvrtok (9. 9.) uskutočnilo mimoriadne zasadnutie dozornej rady za účasti predstavenstva podniku. "Hľadáme spolu riešenia na prijatie operatívnych opatrení prioritne v tých oblastiach, ktoré vie samotný podnik ovplyvniť," uvádza sa vo vyhlásení. TASR ho poskytla hovorkyňa podniku Vladimíra Petrušová.

Zlé nastavenie plánu nákupu vozidiel v minulosti spôsobilo, že počas posledných troch rokov nedošlo k nákupu žiadnych nových autobusov, čo zásadne ovplyvnilo aktuálnu nepriaznivú situáciu v MHD. "Momentálne je situácia tak zlá, že niektoré spoje nie sú vypravované vôbec. Meškanie mnohých spojov pre zdržanie v zápchach však nemôžeme ovplyvniť a náš dopravný dispečing musí často doslovne 'čarovať'. Aj napriek týmto problémom zamestnanci DPMK robia všetko, čo je v ľudských silách, aby dopady na cestujúcich minimalizovali," uviedla dozorná rada. Spolu s predstavenstvom sa ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti.

Ku čiastočnému zlepšeniu situácie dôjde po ukončení výluky a náhradnej dopravy z dôvodu súčasných opráv električkovej trate na Slaneckej ceste a Alejovej ulici koncom októbra. V súčasnosti sa hľadajú aj ďalšie možnosti riešenia vzniknutej situácie, ako napríklad možnosť dočasného prenájmu autobusov od iných slovenských prepravcov.

"Je však potrebné konštatovať, že situáciu zhoršujú aj nevyhnutné výluky električkovej dopravy v meste, rekonštrukcia mestských cestných komunikácií a mostov, a podstatne aj neexistujúca reálna preferencia vozidiel MHD. Riešenie dopadov z týchto objektívnych skutočností už nie je v silách a kompetencii samotného podniku,“ deklarovala dozorná rada.

Zlepšenie situácie očakáva do konca novembra, keď do Košíc pribudne 15 autobusov štandardnej 12-metrovej dĺžky a zvyšných 21 veľkokapacitných kĺbových autobusov 18-metrovej dĺžky v období od januára do marca budúceho roka. Obnova vozového parku zahŕňa aj obstaranie desiatich nových električiek, ktoré by mohli byť dodané do konca roku 2023. V najbližších dňoch bude vyhlásená verejná súťaž na obstaranie ďalších 58 autobusov na plynový CNG pohon.

Magistrát mesta Košice aktuálne rokuje s Krajským dopravným inšpektorátom za účelom zriadenia BUS pruhov, čím by sa mala zásadne zrýchliť autobusová doprava a stať podstatne atraktívnejšou voľbou v porovnaní s osobnou automobilovou prepravou.
 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku