23.08.2019

Nemecko chce v roku 2022 milión elektromobilov. Uhlie spaľuje ďalej

Nemecku sa nepodarí splniť pôvodný plán a posúva ho o dva roky. To už by sa ale podariť malo. Aspoň v to verí kancelárka.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová očakáva, že na nemeckých cestách bude najneskôr do roka 2022 milión elektrických vozidiel. Hoci vláda nesplní pôvodný cieľ dostať na cesty milión elektromobilov do roka 2020, automobilový priemysel bude dovtedy pripravený splniť ho.

Podľa údajov Spolkového úradu pre cestnú dopravu (KBA) bolo v Nemecku na začiatku tohto roka registrovaných len 83.000 čisto elektrických vozidiel a takmer 67.000 plug-in hybridov. Obidva segmenty však vykazujú vysokú mieru rastu, v porovnaní s rokom 2018 bol nárast v oboch vyše 50-percentný.
Elektrické vozidlá môžu najmä veľkým nemeckým mestám pomôcť znížiť lokálne znečistenie ovzdušia, ich vplyv na celkové zníženie emisií skleníkových plynov je ale zanedbateľný, ak vôbec nejaký (vplyvom veľkej uhlíkovej stopy z dopravy, výroby a ťažby). Väčším problémom Nemecka z globálneho pohľadu je však jeho energetický mix. Aj keď je ťah na bránu v oblasti zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe Nemecka výrazný, Nemecko naďalej zaostáva za vlastnými cieľmi. Obnoviteľné zdroje tvorili v roku 2017 38,5% podiel z energetického mixu. Najväčšiu časť z nich vyrobilo Nemecko cez veterné elektrárne. K obnoviteľným zdrojom sa ráta aj 8,7% podiel energie vyrobenej spaľovaním biomasy. Najväčším zdrojom energie v Nemecku zostáva hnedé a čierne uhlie. Za daný rok bol podiel hnedého uhlia 24,4%, čierne uhlie malo 15,2% podiel. Spaľovanie plynu tvorilo 6,4%. Za rok 2018 sa podiel obnoviteľných zdrojov zvýšil o 4%. Výroba energie z uhlia klesla o 1%.

Povrchová ťažba hnedého uhlia nielenže mení ráz krajiny v obrovských baniach, no tiež uberá z lesných porastov a ničí aj vzácne pralesné biotopy. Nemecko sa po havárii jadrovej elektrárne vo Fukušime rozhodlo ukončiť výrobu elektrickej energie z jadra. To v záujme ochrany životného prostredia. I keď je cieľom taktiež znížiť závislosť od spaľovania uhlia, aj vďaka záväzku nevyužívať jadro je pre Nemcov ťažké prestať spaľovať uhlie. Práve tam vidieť veľmi pomalé znižovanie úrovne výroby uholných elektrární.

Práve energetický mix Nemecka je silným argumentom odporcov elektromobility. I keď podiel dopravy na celkových emisiách skleníkových plynov neustále stúpa, ani milión elektromobilov nezachráni zem pred emisiami a poškodzovaním životného prostredia, ktoré vytvára energetika a priemysel. Keďže však Nemecko reálne bojuje na všetkých frontoch (aj v oblasti úspory energie cez rôzne úsporné opatrenia vrátane stavby nízkoenergetických stavieb), tlak na elektromobilitu je sympatický. Bez dôkladnejšieho zavádzania ďalších opatrení však pôsobí ako voda na mlyn odporcom elektromobility.


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, oze.tzb-info.cz, obnovitelne.cz

Komentáre k článku