13.08.2015

Stefan Quandt chce výnimku z práva na prevzatie spoločnosti BMW

Stefan Quandt, syn Johanny Quandt a Herberta Quandta získal dočasne prístup k viac ako tretine akcií BMW.

Po smrti dedičky polovičného podielu v BMW Johanny Quandt, ktorá medzičasom časť svojich podielov podelila medzi svoje dve deti, sa dočasne presúva celý jej podiel na syna Stefana Quandta.

Podľa nemeckého práva ten, ktorý získa v akciovej spoločnosti viac ako 30 % akcií, má právo a zároveň povinnosť urobiť ponuku ostatným akcionárom na odkúpenie ich podielov a prevzatie celej spoločnosti. Vďaka tomu by sa Stefan Quandt mohol stať neohrozeným majoritným vlastníkom bavorskej automobilky. On to však nechce a proti právu, ktoré ho prakticky zaväzuje k podaniu ponuky vzniesol námietku na nemeckého regulátora BaFin.

Po smrti matky stúpol podľa nemeckého legislatívneho poriadku podiel dediča Stefana Quandta na 34 %, keďže sa naňho presunul celý jej 16,7 percentný podiel. Ten má však podľa rozhodnutia matky byť rozdelený na polovicu medzi Stefana Quandta a jeho sestru Susanne Klatten. Kým ale príde k dedičskému konaniu, vlastníkom celého matkinho podielu sa stal Stefan.

Rodina Quandtovcov ale nemá v úmysle prevziať spoločnosť BMW výhradne do svojich rúk, aj preto Quandt žiada o výnimku z pravidla. Podľa vyjadrení regulačného orgánu môže byť výnimka udelená v prípade, že boli podiely zdedené.

Viac o Quandtovcoch a ich odkaze v BMW nájdete v tomto článku.

 

Ján Hargaš
ZDROJ: Automotive Europe

Komentáre k článku