14.12.2019

Električku do Dúbravky zablokoval spor o pozemky. Súd dal za pravdu mestu

Znemožnenie prístupu k meniarni spôsobil odklad spustenia zrekonštruovanej električkovej dráhy.

V spore o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace v Bratislave, ktorý bráni spusteniu električiek až do Dúbravky, dal súd v plnej miere za pravdu hlavnému mestu. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý sa odvoláva na rozhodnutie súdu o neodkladnom opatrení.

"Súd dal v plnej miere za pravdu mestu a potvrdil, že prístup k stavbe trakčnej meniarne je bezpodmienečne nutný k prevádzke celej električkovej dopravy v úseku Karlova Ves a Dúbravka a znemožňovaním výkonu nevyhnutných prác na stavbe trakčnej meniarne ohrozujú verejný záujem spočívajúci v zabezpečení nepretržitej električkovej dopravy v predmetnom úseku," napísal na sociálnej sieti primátor.

Vlastníkom pozemkov preto podľa jeho slov súd nariadil zdržať sa umiestňovania prekážok brániacich vstupu zamestnancov mesta a Dopravného podniku Bratislava (DPB) na pozemok pod meniarňou, umožniť vstup pracovníkov na tento pozemok a tiež aj vykonávanie všetkých činností nevyhnutných pre prevádzku dráhy. "Električku do Karlovej Vsi sme pripravení spustiť vo štvrtok (19. 12.). Termín spustenia električky do Dúbravky bude závisieť od ďalšieho konania zástupcov vlastníkov v kontexte citovaného rozhodnutia súdu," podotkol Vallo s tým, že mesto je naďalej pripravené pokračovať v skúškach trakčného vedenia.
Za celým problémom je podľa primátora konanie podnikateľa Branislava Božeka, ktorý vystupuje ako zástupca vlastníkov pozemkov pod meniarňou a ktorý sa podľa Valla situáciu pred dokončením rekonštrukcie časti Karlovesko-dúbravskej radiály rozhodol využiť vo svoj prospech a na vlastné obohatenie. "Trvalo v rozpore so zákonom znemožňuje prístup pracovníkov DPB na pozemok s meniarňou," povedal primátor. Situáciu sa podľa jeho slov Božek snaží využiť a žiada od mesta peniaze za predaj alebo prenájom pozemkov, ktorých majiteľov zastupuje, alebo žiada výmenu pozemku. Mesto slovami primátora s vysporiadaním pozemkov súhlasí, avšak za prijateľnú odplatu a nesúhlasí so zabraňovaním prístupu k meniarni. Pracovníci DPB sa nemohli dostať cez dotknuté pozemky k meniarni, aj keď je neoddeliteľnou súčasťou dráhy a prístup k nej im garantuje zákon. Bránili im v tom najaté osoby. Spor nevedela vyriešiť ani polícia. Súdne rozhodnutie však vo veci musí pomôcť.
Božek slová Valla o snahe o vlastné obohatenie odmieta. Tvrdí, že nie je majiteľ pozemkov a bol len zástupca, ktorý hájil zákonné práva garantované ústavou. "Momentálne s vecou už nemám nič spoločné. Niekto sa o probléme dozvedel a oslovil ma ako zástupcu, či sú pozemky na predaj. Predávajúci sa vďaka mne dostali k adekvátnej kúpnej cene, pozemky predali a čo bude robiť s pozemkami nový vlastník, je jeho vec, toho nezastupujem," skonštatoval.


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, FB Matúš Vallo

Komentáre k článku