17.10.2019

SSC vyhlásila novú súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy

Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila novú súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy, ktorá je rozdelená na časti.

Cenu odhaduje na 166,56 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). SSC musela pôvodnú súťaž zrušiť na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) práve pre nerozdelenie zákazky na časti.

Oznámenie o vyhlásení tendra bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Zákazka zahŕňa opravy vozoviek na cestách prvej triedy výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženia životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.
SSC rozdelila predmet zákazky na tri časti. Pre prvú časť, ktorú tvorí Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj, sa odhaduje cena 58,30 milióna eur bez DPH. Druhá zahŕňa Žilinský a Banskobystrický kraj a jej hodnotu SSC predpokladá na 58,96 milióna eur bez DPH. Tretia časť, ktorú tvorí Prešovský a Košický kraj, má odhadovanú cenu 49,30 milióna eur bez DPH.
Výsledkom súťaže by mal byť výber viacerých úspešných uchádzačov, minimálne dvoch, maximálne troch, s ktorými objednávateľ uzatvorí rámcovú dohodu na konkrétnu časť zákazky s opätovným otváraním súťaže na obdobie 48 mesiacov. Použitá bude elektronická aukcia. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 20. novembra 2019.
Zrušenie pôvodnej súťaže na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy nariadil ÚVO v rozhodnutí o námietke, ktoré zverejnil na svojej webovej stránke ešte v septembri. SSC podľa neho konala v rozpore s princípom transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov, hospodárnosti a efektívnosti. Dôvodom bolo nerozdelenie zákazky na časti a skutočnosť, že rozhodnutie nerozdeliť zákazku na časti nebolo ani dostatočne odôvodnené.
Úrad označil odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky zo strany SSC za všeobecné a nepreskúmateľné. Nie je totiž zrejmé, prečo by sa predmet zákazky vzhľadom na jej opis nemohol potenciálne rozdeliť na časti. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti mohlo zároveň podľa ÚVO odradiť regionálnych dodávateľov prác. Ak by SSC pristúpila k rozdeleniu predmetu zákazky, mohla podľa úradu očakávať vyšší záujem zo strany malých a stredných podnikov, čo v konečnom dôsledku mohlo priniesť hodnotnejšiu hospodársku súťaž a nižšiu cenu za realizáciu úsekov ciest.
Na cesty prvej triedy bolo zabezpečených 200 miliónov eur nad rámec rozpočtu na obdobie štyroch rokov. Za túto sumu by sa malo opraviť alebo zrekonštruovať každý z nasledujúcich štyroch rokov približne 130 kilometrov ciest prvej triedy.
 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku