31.07.2017
Záchranná ulička
Záchranná ulička

Za správanie v kolóne až na rok do väzenia

Dopravné zápchy a vznikajúce kolóny sa už stali bežným koloritom nielen letných ciest.

Preťaženie dopravných tepien je z dvoch tretín hlavným vinníkom kolón na diaľniciach a ďalších hlavných ťahoch, ale za dopravné zápchy môžeme aj my, vodiči. Mnoho dopravných kolón vytvárame my sami. Ako tomu predchádzať, ako sa v nich správať? Poradiť a pomôcť motoristom sa rozhodli odborníci z ÚAMK Českej republiky.

Aktuálna zmena trestného zákona v Nemecku napríklad zásadne sprísňuje postih za nesprávne správanie vodičov v kolónach, keď dostatočne rýchlo a správne nevytvárajú záchrannú uličku pre záchrannú službu, hasičov a ďalšie zložky.

Po novele budú za to hroziť nielen pokuty, ale dokonca aj väzenie! Spolková rada nedávno schválila zákon (podlieha ešte  ďalšiemu schvaľovaniu), ktorý zavádza v prípade takýchto motoristov trestné ustanovenie nazvané „obštrukcie pri pomoci iným osobám“. V príslušnom zákone sa uvádza: „Zavedením nového § 115 Trestného zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok alebo pokutou ten, kto bráni záchranárom z hasičského zboru, civilnej obrany alebo záchrannej služby pri zásahu pri nehode alebo situácii všeobecného ohrozenia či stavu núdze“.

Preložené do „bežnej reči“ to pre vodiča znamená, že ten, kto netvorí záchrannú uličku a tým bráni záchranárom pri ich zásahu, môže v najhoršom prípade skončiť aj vo väzení. Pričom pravidlo, ako sa správať, je jasne definované. Ak ide o trojprúdovú diaľnice, autá v ľavom jazdnom pruhu sa majú radiť na ľavú stranu, v ostatných na pravú stranu.

Ako sa správať na tých, ktoré majú štyri pruhy? Aj keď podľa ADAC och je len asi 100 km z celkového počtu takmer 13 000 kilometrov diaľnic v Nemecku, je nutné to vedieť. Pravidlo je totožné a princípom je, vytvoriť uličku v stredu. Dôležité tiež je, že záchrannú uličku musíme vytvoriť nielen počas jazdy, keď počujeme za sebou zvukový signál záchranárskych vozidiel. Pripravení na túto situáciu musíme byť aj pri spomalenej premávke, alebo dokonca v kolóne na diaľnici.

Ako vznikajú kolóny

Vráťme sa ešte k samotným kolónam a ich vzniku. Odborníci ÚAMK a ich výskumy potvrdzujú, že asi z dvoch tretín sú dané preťažením diaľnic a ciest. No 10 až 20 percent zaviníme my vodiči sami svojím správaním. Napríklad typické je neskoré radenie sa do odbočovacích pruhov. Oneskorene, buď z neznalosti alebo z bezohľadnosti a snahy získať nejakú tú desatinku sekundy a ešte rýchlo niekoho predbehnúť, musia odbočujúce autá pribrzdiť. To (pri)núti spomaliť a brzdiť aj ostatných. Preto je potrebné pripraviť sa na odbočovanie a začať manéver aspoň dve dĺžky auta pred daným okamihom.

Naučte sa, ako funguje zipsovanie

Ďalším „vinníkom“ pri vytváraní kolón je zúženie do nižšieho počtu pruhov, kde je nevyhnutné použiť systém zipsovania. Teda radenia sa vozidiel v pruhu, ktorý končí, do pruhu ktorý je priebežný a pokračuje. Nie je nutné zaradiť sa predčasne do priebežného pruhu a tak ho zahustiť natoľko, že v okamihu vzniká kolóna, kde každý brzdí. Rovnako tak nemožno ohroziť pri pripájaní sa do priebežného pruhu v ňom idúce vozidlo. Na druhej strane je vodič v priebežnom pruhu povinný, po tom ako vodič z pripojovacieho pruhu nechal prejsť vozidlo v priebežnom, umožniť vozidlu z končiaceho pruhu zaradiť sa do priebežného. Inými slovami, ak bude vodič v priebežnom pruhu brániť zaradeniu sa vozidlá z pripojovaného a dôjde k nehode, je vinníkom on.

Základom správania sa v kolónach je ohľaduplnosť voči ostatným, rovnako ako venovanie sa riadeniu auta. Úplne fatálne sú prípady, keď vodič nesleduje dostatočne premávku pred sebou a narazí v plnej rýchlosti do posledného vozidla stojacej kolóny.

Rovnako tak je zásadné dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od vozidla vpredu, aby bol dostatok času v prípade potreby výrazne spomaliť, alebo dokonca zabrzdiť za kolónou, ktorá je pred nami a o ktorej nevieme. Ak nebudeme dodržiavať dostatočný odstup, môže dôjsť pri zastavovaní za kolónou k nehode. Ak je zjavné, že sme takzvane „príliš rýchli“, snažíme sa pre brzdnú dráhu využiť voľný odstavný, núdzový pruh.

Jednou z nesprávnych reakcií vodičov osobných áut je pri dochádzaní k stojacej kolóne s nákladnými vozidlami a kamiónmi vpravo, snaha strhnúť riadenie doľava a zaradiť sa na poslednú chvíľu do zdanlivo voľného pruhu vľavo „pre osobné vozidlá“. V drvivej väčšine prípadov, ak na diaľnici stojí kolóna nákladných vozidiel vpravo, bude kolóna osobných vozidiel aj v ľavom pruhu. Ako sa hovorí, nič tým neurýchlime, ale naopak ešte môžeme svojim nečakaným manévrom radenia sa vľavo ohroziť alebo obmedziť autá v tomto jazdnom pruhu.

Ďalšia zásada, ktorú odborníci ÚAMK zdôrazňujú, znie: keď prichádzame alebo stojíme ako poslední v kolóne, necháme zapnuté výstražné svetlá. Zároveň ale v spätnom zrkadle pozorujeme autá prichádzajúce zozadu. Môže sa stať, že ich vodiči prehliadnu kolónu. Potom máme šancu vyhnúť sa zrážke rýchlym vjazdom na núdzový pruh. Navyše je našou povinnosťou byť pripravený aj na situáciu, že by mohla prísť zozadu sanitka a musíme jej včas zaistiť dostatočne široký prejazd.

Zároveň musíme myslieť na to, že ani stojaca kolóna nie je parkovisko, po ktorom sa budeme prechádzať, nechať behať deti a podobne. Napríklad v Nemecku za opustenie vozidla hrozí základné pokuta 15 euro, a v prípade spomínaného nezabezpečenia voľného prejazdu pre záchranárov dokonca až 1 rok väzenia.

Jozef Vydra
ZDROJ: ŐAMTC, ADAC, ÚAMK ČR

Komentáre k článku


Stream naživo