18.06.2014

Kam chodíte s autom? Ku „garážnikom“, alebo do značkového autoservisu?

Čoraz viac majiteľov áut v snahe ušetriť navštevuje neznačkové autoservisy. Nemusí to byť zlá alternatíva.

Test slovenských servisov prostredníctvom nezávislej inšpekčnej organizácie Toptest odhalil rozdiely v kvalite medzi značkovými a nezávislými servismi pri takom jednoduchom servisnom úkone, akým je výmena brzdových platničiek.

Inšpektori sa zamerali na jednoduchý, ale dôležitý úkon pravidelnej údržby – výmenu opotrebovaných brzdových doštičiek. „Brzdové ústrojenstvo má podstatný vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, preto sme sa rozhodli preveriť, ako autoopravovne zvládajú tento bežný, ale zato mimoriadne dôležitý servisný úkon,“ povedal Pavol Slovák, riaditeľ spoločnosti Toptest. Dalo sa očakávať, že značkové servisy predbehnú nezávislé v kvalite. Zaujímavým zistením však je iba minimálny cenový rozdiel tentoraz v prospech nezávislých servisov.

Od novembra do decembra 2013 vykonal Toptest 32 testov na celom území Slovenska, presnejšie 4 testy kvality v každom kraji. Dva servisné zásahy boli vždy vykonané vo vyžrebovaných autorizovaných servisoch a dva vo vybraných nezávislých servisoch. Pre porovnávací test použil Toptest najrozšírenejšie vozidlo na našom trhu a tiež značku autorizovaných servisov. Vo všetkých krajoch teda bola testovacím autom Škoda Fabia (modelový rok 2009) s lokálnym evidenčným číslom. Vyzerá to teda tak, akoby značka Škoda, ktorej modely sú u nás najrozšírenejšie, urobila toto porovnanie. Teda priamo nie ona, ale práve ju si ako referenciu vzhľadom na rozšírenie servisov a dostupnosť náhradných dielcov.

Porovnanie servisov ukázalo rozdiely

Každé vozidlo malo opotrebované predné brzdové platničky s indikáciou ich kritickej hrúbky cez rozsvietenú kontrolku na prístrojovom paneli vodiča. Brzdové obloženia zadných bŕzd boli v poriadku. Pri všetkých testoch bola v servise vopred objednaná výmena opotrebovaných brzdových platničiek. Po každej návšteve servisu špecialisti z organizácie Toptest predné brzdy kompletne rozobrali a  posúdili kvalitu opravy.

Výsledky boli prekvapením. Alebo nie? Najlepší nezávislý servis sa v celkovom hodnotení umiestnil na 16. mieste z 32 testovaných. Ak sa porovná iba kvalita opravy po technickej stránke, skončil ten istý servis na celkovom 10. mieste, opäť ako najlepší z nezávislých. Do prvej polovice zoznamu úspešnosti sa pritom dostali iba dva nezávislé servisy. Ak by ste očakávali, že pri vzájomnej súťaži bude neznačkovým servisom viac vyhovovať bežná oprava, toto sa nenaplnilo, hoci rozdiel v kvalite je o čosi menší, ako bolo pri porovnávacom teste pravidelných servisných prehliadok.

Každého majiteľa vozidla zaujíma pri návšteve servisu najmä technická úroveň poskytovaných služieb. Ale aj rebríček kvality obsluhy zákazníka z hľadiska komunikácie, starostlivosti, dohodnutej ceny a písomných podkladov opäť jednoznačne vedú značkové servisy a najlepší nezávislý je až na 15. mieste.

Výrazný rozdiel je aj po stránke kvality a serióznosti spracovania sprievodnej dokumentácie a účtovných dokladov. Podrobnú špecifikáciu objednávky, predbežnú cenu opravy a čas jej ukončenia dostanete v značkovom servise do ruky úplne automaticky na zákazkovom liste. Nezávislé servisy vyhotovili zákazkový list iba v 38 percentách (väčšinou až na vyžiadanie), predbežná cena bola uvedená iba v jednom z nich!

Po technickej stránke priniesol test niekoľko zaujímavých poznatkov. Ani v jednom prípade sa inšpektori nestretli s použitím nevhodných alebo podradných brzdových platničiek. Oveľa menej potešiteľné je, že až v tretine nezávislých servisov sme zaznamenali problémy s kvalitou montáže – od nesprávneho výberu platničiek (bez indikácie opotrebenia), nesprávnej polohy platničky (pravá-ľavá), neupevnenia konektora indikácie, až po nesprávne uťahovacie momenty skrutiek brzdového strmeňa či kolies (príliš slabo alebo silno utiahnuté). Značkové servisy nemali s kvalitou použitých platničiek a ich montážou problém a zaznamenali dokonca 100 percentnú úspešnosť.

Samozrejmou súčasťou kontroly kvality práce mechanika by malo byť praktické odskúšanie účinnosti brzdového systému po jeho oprave. Výsledok testu preukázal lepšiu výstupnú kontrolu v prípade značkových servisov, kde sa dá vozidlo spoľahlivo odskúšať na valcovej skúšobni bŕzd. Neznačkové dielne urobili skúšobnú jazdu po oprave iba s každým piatym autom, možnosť využiť skúšobné zariadenie bola zriedkavá.

Zaujímavé to bolo aj pri porovnaní cenovej úrovne dielcov a prác. Ak si myslíte, že autorizovaný servis predáva diely za dvojnásobok, nie je to tak. Celkový cenový rozdiel je zanedbateľný, v značkových servisoch si dokonca v priemere pýtali za prácu menej ako v nezávislých.

Toptest zistil:

Ak si priplatíte 10 eur, môžete zo značkového servisu odchádzať s odborne vymenenými originálnymi platničkami, zrozumiteľne vyhotovenými sprievodnými dokumentmi a na opravu si počkáte v príjemných priestoroch s možnosťou občerstvenia a wi-fi pripojením. Vo väčšine prípadov nechýbala ani ochota personálu, ústretovosť a poradenstvo pri riešení problémov s vozidlom.

Naopak 10 eur ušetríte, ak si nepotrpíte na zákaznícky komfort, viete presne identifikovať poruchu, zadať servisu konkrétnu objednávku, vyznáte sa v sortimente náhradných dielcov a „papiere“ nepovažujete za dôležité.

Redakčný postreh:

Pri takom banálnom servisnom zásahu, ako je výmena brzdových platničiek sa zdá, že sa toho nedá veľa pokaziť. Test ukázal, že sa dá. Ako to však je pri opravy väčších celkov? Rozdiel v cene náhradných dielcov aj práce už bude zrejme iný. Len v čí prospech.

Konkurencia „dotlačila“ autorizované servisy znížiť ceny, štandardy automobilových značiek ich však na cenové dno nepustia. Aj my máme osobné skúsenosti s jednou aj druhou možnosťou opráv. A veru rozdiely v cene sú neraz priepastné – v prospech tých neznačkových. Otázkou je kvalita náhradných dielcov, ktorá nemusí byť na takej úrovni, ako má originál. Ale väčšinou môže, neraz aj má. Kvalitu práce a ochotu personálu si musíte odskúšať na vlastnej koži, alebo vziať do úvahy referencie na konkrétny servis. Takže resumé: je na vás, čo zvolíte. Ak nejde o životne dôležité časti auta (brzdy, riadenie a podobne), urobte si prieskum trhu a rozhodnite sa sami, čo je pre vás priorita.

Jozef Vydra

Komentáre k článku