2017-03-24 09:55:00
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska nemá dosť mladých pracovníkov
Zdroj: ZSPS

Vzdelanie je základ, školské počty pri diaľniciach nefungujú

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) prichádza s expertnou iniciatívou pod názvom Fórum stavebných investícií.

Vzniknutá odborná platforma bude „ľudskou rečou“ informovať a edukovať o stavebnej problematike. Venovať sa bude napríklad aj finančným nákladom na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré dnes verejnosť vníma často skreslene na základe odborne nekompletných či skreslených porovnaní.

Pod hlavičkou iniciatívy „Fórum stavebných investícií“ (FSI) získa laická a odborná verejnosť prístup k praktickému vysvetleniu mnohých stavebných tém dôležitých naprieč celou spoločnosťou.

Aktivitu predstavili zástupcovia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) na stretnutí s novinármi pri príležitosti odbornej konferencie zväzu na tradičnom veľtrhu stavebníctva CONECO 2017 v bratislavskej Inchebe.

Bez plánovania sa neposunieme

„Budeme apelovať na štát v súvislosti s chýbajúcim záväzným plánom výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ďalšej dopravnej infraštruktúry. Tak, aby sme rýchle cesty pre motoristov stavali na základe uvážených rozhodnutí a pritom bez meškania alebo zbytočných prieťahov,“ popisuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. ZSPS dodáva, že len za takýchto okolností dokážu stavebné firmy efektívne plánovať a naplno využívať dostupné kapacity.

Obdobie intenzívneho financovania výstavby nových ciest z eurofondov sa končí. „Zväz má záujem spolupracovať a podnecovať štátne orgány, aby prinášali ekonomicky hodnotné a pre Slovensko prospešné riešenia, ktoré zatiaľ chýbajú,“ spresňuje P. Kováčik.

Zdroj: ZSPS

Rovnako aktívne prichádza ZSPS s návrhmi pri kľúčových právnych normách. „Stavebný zákon, ktorý môže byť v rozličných životných situáciách dôležitý pre každého z nás, je dnes na Slovensku zastaraný. Prostredníctvom pripomienok našich expertov sa podieľame na tom, aby sme mali konečne rozumnú, praktickú a jasne napísanú legislatívu hodnú tretieho tisícročia. Jednou z veľmi dôležitých tém expertnej platformy FSI bude v tomto smere aj téme elektronizácie stavebných úradov,“ zdôrazňuje P. Kováčik.

Mladých stavebníkov je málo, hrozia problémy

Nedostatočná odborná príprava, nezáujem mladých uchádzačov a nevyužitý potenciál na spoluprácu so zamestnávateľmi čoraz negatívnejšie ovplyvňujú celé odvetvie stavebníctva. „Existuje výrazný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami pre trh práce. Ak bude vývoj naďalej takýto, na Slovensku síce budeme vedieť technologicky kvalitne stavať, no o chvíľu nebudeme mať s kým. Dnes máme 200 učňov pripravujúcich sa na stavbárske profesie, čo je alarmujúco nízke číslo,“ upozorňuje prezident ZSPS P. Kováčik.

Pre Slovensko je pritom stavebníctvo historicky tradičným odvetvím. V roku 2016 v ňom pracovalo viac než 157 tisíc zamestnancov, čo predstavuje až 7 % podiel naprieč celý hospodárstvom. Hospodársky rast krajiny prináša (popri mnohých pozitívach) aj stále rastúcu hrozbu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Zdroj: ZSPS

Ako zlepšiť imidž stavebníctva?

Štatistiky potvrdzujú, že staršia generácia stavebníkov postupne odchádza do dôchodku, no mladí pribúdajú iba veľmi pomaly. „Pri robotníckych zamestnaniach je momentálne viac ako polovica zamestnancov starších ako 45 rokov. Cítime, že povesť stavebníctva čoraz viac poškodzujú nezmyselne nafúknuté či nesprávne interpretované kauzy, ktoré sa napokon nedoriešia,“ zhodnotil P. Kováčik.

„Pre ilustráciu, asi najčastejšie sa stretávame s veľmi nešťastnou otázkou porovnania finančných nákladov na kilometer postavenej diaľnice či rýchlostnej cesty. Pritom ide priam o technicko-ekonomický nezmysel bez výpovednej hodnoty. Každá diaľnica alebo železnica je predsa individuálna a stavebníci ju zhotovujú na mieru potrebám ľudí,“ zdôrazňuje prezident ZSPS.

Dôsledkom mnohých neodborných špekulácií – napríklad aj o cene za kilometer ciest – je opakované posudzovanie priorít projektov či prehodnocovanie už vysúťažených kľúčových diaľničných stavieb.

„Nie je vôbec prekvapením, že reakcie obyvateľov sú negatívne a nesúhlasné. Či už hovoríme o niekoľkoročnom časovom posune dokončenia výstavby diaľnice D3 na severe Slovenska na rok 2026, prípadne o dostavbe diaľnice D1 pri Prešove,“ uzavrel prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

 

PR, platená reklama
ZDROJ: ZSPS

Komentáre k článku


Stream naživo