28.10.2021

Bratislavský Ružinov obstaráva prieskumy parkovania pre ďalšie lokality

Bratislavský Ružinov obstaráva prieskumy statickej dopravy k regulovanému parkovaniu aj pre ďalšie lokality, a to lokalitu Prievoz, Slovnaft a Trnávka.

Vyplýva to z výzvy, ktorú zverejnila mestská časť. Predpokladaná hodnota zákazky je 48.000 eur s DPH, ponuky je možné predkladať do 3. novembra.

Zákazka je rozdelená na tri etapy. Do konca roka by mala byť spracovaná analýza statickej dopravy. Následne do konca apríla 2022 by mala byť prerokovaná, pripravený má byť aj návrh zásad projektu. V treťom kroku sa počíta so spracovaním projektu organizácie statickej dopravy. Hotový by mal byť do konca augusta 2022.

Lokality Prievoz a Slovnaft sú ohraničené približne ulicami Gagarinova, Bajkalská, Vlčie hrdlo a Slovnaftská a hranicou katastra Ružinov – Vrakuňa. Lokalita Trnávky je ohraničená ulicami Trnavská cesta, Vrakunská cesta, diaľnica D1 Galvaniho, Mokráň záhoň a Rožňavská cesta.

Mestská časť má hotové prieskumy statickej dopravy pre lokality Nivy, Štrkovec, Trávniky a Pošeň. Projekty organizácie dopravy v úrovni jednotlivých komunikácií má spracované pre lokality Nivy (budúca zóna v rámci celomestskej parkovacej politiky – RU1). „Zónu RU1 máme pracovne rozdelenú na viacero častí – 500 bytov, Nivy, Starý Ružinov – východ, Starý Ružinov – západ, Zvolenská, Ružová dolina sever a Ružová dolina juh,“ uviedla pre TASR mestská časť.

Spustená je zatiaľ regulácia iba pre časť 500 bytov. Vyznačovaná je zóna Starý Ružinov – východ, v novembri je naplánované vyznačenie zóny Starý Ružinov – západ. Spustenie regulácie v týchto dvoch častiach sa odhaduje do konca roka.


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku