14.07.2020

O tom, kde sa postaví cesta či opraví chodník, nemôžu rozhodovať emócie

Štátny tajomník na ministerstve dopravy tvrdí, že ani emócie, ani adresa bydliska predstaviteľa štátu, nemôžu rozhodovať o investíciách.

Jaroslav Kmeť je vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR prvých 100 dní. Pod jeho agendu spadajú železničná a cestná doprava, elektronické a poštové služby a civilné letectvo. Vyzdvihuje potrebu komunikovať so zástupcami samospráv. Tie podľa neho najčastejšie volajú po výstavbe obchvatov, lepšej dopravnej infraštruktúre a kvalitnejšej údržbe ciest a chodníkov.

Podotkol, že o tom, kde a čo treba prioritne postaviť, nemôžu rozhodovať emócie alebo to, v akom meste býva predstaviteľ verejnej moci. Pri voľbe veľkých infraštruktúrnych projektov spolupracuje ministerstvo s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP). Cieľom je vytvoriť analyticky podloženú metodiku pre výber priorít a navrhnúť dlhodobý plán prípravy a výstavby.

Samosprávy podľa neho volajú aj po vyššej bezpečnosti na cestách. To je jednou z priorít štátneho tajomníka. "Dostatočným vzdelávaním môžeme zvyšovať mieru bezpečnosti na cestách a predchádzať smrteľným zraneniam. Túto tému beriem veľmi vážne," zdôraznil Kmeť.

Medzi jeho ďalšie priority patrí rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. "Rozhodol som sa založiť medzirezortnú pracovnú skupinu pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorej členmi sú všetky relevantné ministerstvá, ako aj zástupcovia ZMOS, Únie miest Slovenska, SK8 a občianskych združení zaoberajúcich sa cyklistickou dopravou. Za cieľ si kladie lepšie využívanie verejných zdrojov, ako aj zdrojov z EÚ pri výstavbe bezpečnej cyklistickej infraštruktúry," priblížil Kmeť.
 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku