14.08.2018

Diaľnicu D4 zrejme nestavajú v súlade s platným stavebným povolením

Môže investor pri obchvate Bratislavy urobiť čokoľvek a pritom je „všetko v poriadku“?

Zasa sme sa vyfarbili! Keby len my, Európska investičná banka financuje čiernu stavbu. V septembri roku 2017 sa minister dopravy Arpád Érsek vyjaril, že konzorcium Nultý obchvat, resp. Zero Bypass má vydané všetky stavebné povolenia na výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a konzorcium tak môže začať stavať.

Konzorcium sa však rozhodlo projekt zmeniť tak, aby dosiahlo lacnejšie technické riešenia. Tieto zmeny však musia opätovne prejsť procesom EIA, kde sa rieši ich vplyv na životné prostredie a následne musí konzorcium získať povolenie na zmenu stavby pred dokončením, inými slovami zmenu stavebného povolenia.

Zmena diaľnice D4 je však drastická a spočíva, okrem iných zmien, aj v zmene technického riešenia premostenia rieky Dunaj v mieste chráneného vtáčieho územia patriaceho do Natura 2000. EIA proces do dnešného dňa nebol uzavretý, preto nemohlo byť vydané ani zmenené stavebné povolenie. Konanie pre stavebné povolenie bolo prerušené do doby, kým nebude proces EIA uzavretý.

Napriek tomu konzorcium, ktorého súčasťou je aj rakúska firma PORR AG, stavia podľa nového projektu bez stavebného povolenia a teda stavia načierno! To, čo si dovolí rakúska firma na Slovensku, by bolo v Rakúsku neakceptovateľné a firme by hrozili tvrdé sankcie.

Tu je vizualizácia pôvodného riešenia mosta na diaľnici D4 ponad Dunaj, na ktoré má konzorcium stavebné povolenie – piliere sú umiestnené takmer na brehoch, rozpätie medzi nimi je 222m. Z vizualizácie je aj nasledujúci obrázok, na ktorom vidno, že most mal byť závesný s vysokými piliermi a na ňom na systéme lán zavesená mostovka:

No a na ďalšom obrázku je vizualizácia nového riešenia mosta na diaľnici D4 ponad Dunaj, ktoré konzorcium začalo stavať bez stavebného povolenia. Okrem toho, že most má jednoduchú mostovku bez závesných lán a vysokých stožiarov nad piliermi mostov – piliere sú posunuté do prúdnice Dunaja podstatne bližšie k sebe (170m), v úrovni  hladiny rieky sú výrazne širšie a majú nebezpečnú konštrukciu:

Okrem toho, že na toto riešenie konzorcium nemá stavebné povolenie, sú navrhnuté piliere smrteľne nebezpečné. Touto časťou rieky sa plavia tisíce vodákov a rybárov na malých plavidlách a riziko ich náhodného prevrátenia v blízkosti mosta je vysoké. Osobám, ktoré sa ocitnú vo vode, hrozí vtiahnutie pod pilier.

Fotografia z výstavby mosta ponad Dunaj dokazuje, že sa stavia podľa nového projektu, na ktoré nemajú stavebné povolenie. Vzdialenosť pilierov je 170m:

Keďže šírka pre plavbu lodí je medzinárodnými zmluvami dohodnutá na minimálne 150m, zúženie vzdialenosti pilierov na 170m bude predstavovať len 10m rezervu na každej strane a výrazne zvýši riziko kolízie.

Čo je ešte zvláštnejšie, nový most má byť nižší, ako pôvodný. Silné podozrenie zo snahy o manipuláciu údajov vyvoláva fakt, že v projektoch sa (bez udania dôvodu) zmenila výška, od ktorej počítajú predpísanú plavebnú rezervu pre lode 10m. V pôvodnom projekte je to kóta hladiny vysokej plavebnej vody (HPVP) 132,39 m n.m, nad ktorou musí byť dodržaná voľná výška 10m (najnižší bod mosta nesmie zasahovať do výšky 10m nad HVPV. V navrhovanom riešení sa už rezerva počíta od "referenčnej hladiny" 132,20 m n.m. + 10m rezerva, teda znížili kótu o 19 cm. Bez tohto zníženia by nová konštrukcia nespĺňala plavený gabarit HVPV + 10m. Tu je porovnanie pôvodného riešenia (hore) a realizovaná podoba mosta (dole):

Ako je možné, že sa zmenila uvádzaná kóta pre potreby dosiahnutia plavebného gabaritu? Bude zaručená plavbu riečnych lodí popod premostenie bez rizika nárazu do nosnej konštrukcie premostenia v prípade zvýšených vodných stavov? O tejto podozrivej manipulácii s údajmi mienime upovedomiť aj Dunajskú komisiu v Budapešti, keďže sa jedná o medzinárodnú rieku a Slovenská Republika má záväzky aj voči nej.

Informácie o procese EIA a opis zmien

Podpísané:

Milan Grožaj, predseda, Občianska združenie Triblavina

Vladimír Mišik, prezident, Asociácia bratislavských vodáckych klubov, OZ

Poznámka redakcie: obe občianske združenia zaslali podnet na štátny stavebný dohľad v záujme preverenia zákonnosti výstavby mosta na diaľnici D4 ponad Dunaj.


AUTOR: © Zoznam/jv
ZDROJ: nds, MHSR, OZ Triblavina

Komentáre k článku