14.05.2020

Súťaž na veľké opravy ciest prvej triedy stále neskončila

ÚVO prvú súťaž zastavila. Tá nová musela byť rozložená do troch častí. Ešte prebieha.

Proces verejného obstarávania v prípade veľkoplošných opráv ciest prvej triedy stále trvá. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Slovenská správa ciest (SSC) čaká na predloženie vysvetlenia od uchádzačov.

Rezort dopravy zároveň priblížil, že uchádzači majú aj vzhľadom na aktuálnu situáciu dlhší čas na predloženie vysvetlenia, ako je bežné. Namiesto piatich dní majú na vysvetlenie desať a viac dní. Otváranie ponúk na všetky tri časti sa uskutočnilo 28. februára.

SSC v októbri 2019 vyhlásila novú súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy, ktorá je rozdelená na časti. Cenu odhadla na 166,56 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). SSC musela pôvodnú súťaž zrušiť na základe rozhodnutia ÚVO práve pre nerozdelenie zákazky na časti.

Zákazka zahŕňa opravy vozoviek na cestách prvej triedy výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky. Cieľom je zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženie životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.

Na cesty prvej triedy bolo zabezpečených 200 miliónov eur nad rámec rozpočtu na obdobie štyroch rokov. Za túto sumu sa malo každý zo štyroch rokov opraviť alebo zreko


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku