02.12.2019

Je tu doba „hmlistá“, inak treba svietiť u nás a inak v Česku

Čas, keď nám život znepríjemňujú hmly je tu a s ňou aj otázka - ako a kedy používať hmlové svetlá?

Zdá sa to ako úplne banálna záležitosť. Pritom zákon č. 8/2009 Z. z.  vo svojom paragrafe 32 o osvetlení vozidiel venuje hmlovým svetlám pomerne málo priestoru.  Je to ale naozaj také jednoduché? Odborníci českého ÚAMK varujú, že ide o oveľa väčší problém a poukazujú na to, že nielen slovenské, ale hlavne české predpisy nie sú ani zďaleka tak vecné, ako napríklad nemecké. Nie je čas na zmenu?

Začnime jednoduchým citovaním cestného zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý v paragrafe 32, odseku 3 definuje, že „predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly smie vodič použiť len za hmly, sneženia alebo za dažďa“. Je dôležité uvedomiť si dve veci. Prvou je, že zákon hovorí o tom, že vodič „smie“ použiť hmlové svetlá, teda nemusí! Nedefinuje pritom mieru zníženej viditeľnosti a necháva na zdravom uvážení vodičov, kedy zapnúť hmlové svetlá.

Lenže notorickí „hmlovkári“ veľmi radi používajú hmlové svetlá vždy. Teda aj pri malej hmle, miernom daždi, či prvých vločkách snehu. Doslova sa vyžívajú v tom, že ich používajú všade. Teda nielen na diaľnici, či na okresných cestách, ale aj v meste. Nezáleží im, že za nimi nejde žiadne auto, alebo ho majú naopak doslova nalepené na zadný nárazník. Svietia, aj keď sa pomaly posúvajú v zápche. Prečo? Chyba asi bude na strane autoškôl, ktoré zrejme nepripravujú dostatočne budúcich vodičov na realitu bežného života. Ľudia v poslednom čase akoby nevedeli samostatne premýšľať. Vôbec si neuvedomujú, čo vlastným konaním spôsobujú.

Na notorických „hmlovkárov“ pritom nezaberajú výzvy v rádiách, blikanie diaľkovými svetlami spolu s rozsvecovaním a vypínaním predných hmloviek. „Vidieť a byť videný“ je síce veľmi dobrá rada, ale ak vidíte auto v spätnom zrkadle, jeho vodič určite vidí aj vás.

V Českej republike je predpis odlišný od nášho: „Predné svetlá do hmly vodič smie použiť len počas hmly, sneženia alebo hustého dažďa. Zadné svetlá do hmly vodič musí počas hmly, sneženia alebo hustého dažďa použiť vždy.“ Takže predné hmlovky môžete použiť, zadné musíte. Zákon necháva na motoristovi, či má a využije svoje predných hmloviek, ak to považuje za vhodné a lepšie uvidí. Zadné však prikazuje použiť.

Opäť je však na zvážení vodiča, či považuje danú situáciu za hmlu na ceste, alebo ide v skutočnosti len o ľahký opar hmly. Či sú to poletujúce vločky, alebo sneženie. Prípadne či je dážď mierny, alebo skutočne hustý. Odborníci ÚAMK si myslia, že by bolo potrebné zvoliť oveľa konkrétnejšie vyjadrenie. Odporúčajú vodičom riadiť sa orientačne hranicou 50 metrov, ako o tom hovorí napríklad nemecký cestný zákon.

Túto vzdialenosť 50 metrov, zvyčajne určujú smerové stĺpiky, alebo aj plastové pätníky pri cestách. Norma síce pripúšťa v závislosti na polomere zákrut aj kratšiu vzdialenosť, zvyčajne je to však 50 metrov. Nuž a práve hranicu 50 metrov považuje za rozhodujúcu tiež britské zákonodarstvo. Akonáhle je viditeľnosť len do tejto vzdialenosti, je povinnosť použiť zadné hmlovky. Čo hovoria o tom slovenské predpisy? Za zníženú viditeľnosť označujú situáciu, kedy „účastníci premávky na pozemných komunikáciách dostatočne zreteľne nerozoznajú iné vozidlá, osoby, zvieratá, alebo predmety na pozemnej komunikácii, napríklad od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, hustého dažďa alebo v tuneli“.

České nekonkrétne znenie je už v Európe tak trocha anachronizmus a odborníci ÚAMK to považujú za zárodok problémov. Akých? Nuž poznáme to asi všetci, keď vpredu idúce vozidlo aj v poveternostnej situácii, ktorá nezodpovedá zákonu, rozsvieti zadné hmlovky. Všetci kto idú za týmto automobilom majú doslova „vypálené“ oči. Nič a nikto takého vodiča nepresvedčí, že podľa neho nie je hmla. K situáciám, kedy by sme tiež nemali, okrem výnimiek, používať hmlovky, patrí jazda v obci, alebo ak stojíme ak v kolóne a posúvame sa krok za krokom.

Britská poisťovacia spoločnosť Swiftcover totiž uvádza, že vinou nesprávneho používania hmloviek dochádzalo vo Veľkej Británii v minulosti pred zmenami k desiatkam až k stovkám tisíc dopravných nehôd ročne. Je to dané tým, že hmlovky majú podobnú intenzitu ako diaľkové svetlá. Inak povedané, ľahko oslnia iných.

Ako sa teda v praxi správať za volantom a kedy zapnúť hmlovky? Za správny okamih sa považuje moment, keď nerozoznávate koncové svetlá vozidla pred vami. Vtedy je namieste zapnúť zadné hmlovky. Predné potom použiť môžete, ale nie je to vašou povinnosťou.

Český zákon nie je v tejto otázke nijako konkrétny a navyše vôbec nezodpovedá na otázku, ako rýchlo by sme mali ísť v hmle a kedy rozsvietiť zadné hmlové svetlo. Rady odborníkov hovoria o tom, že počas hmly je rozumné dodržiavať vzdialenosť zodpovedajúcu v metroch rýchlosť vozidla. Teda, ak ide automobil rýchlosťou 80 km/h, mali by ste udržiavať vzdialenosť od vozidla pred vami 80 metrov. Pri rýchlosti 50 km/h by mala byť vzdialenosť od vozidla vpredu 50 metrov.

Že nejde o obyčajnú teóriu, potvrdzuje cestný zákon platný v Nemecku. Dodržiavanie práve rýchlosti 50 km/h pri zapnutej zadnej hmlovke považuje za povinnosť. Čo zároveň znamená, že zadné hmlové svetlo by sa malo zapínať len pri hmle nedovoľujúcej ísť rýchlosťou vyššou ako 50 km/h, pretože dobrá viditeľnosť je 50 a menej metrov. Za nedodržanie tohto pravidla môže byť udelená pokuta až do hranice 320 €.

Podobne o povinnom používaní zadného svetla do hmly hovorí aj britské zákonodarstvo. Experti ÚAMK sú názoru, že to sú príklady, ktoré je potrebné nasledovať, pretože stanovujú úplne jasné a jednoznačné pravidlá pre používanie povinných zadných hmloviek. Zároveň úplne odpadne nejasnosť, kedy ich použiť a koniec koncov zároveň stanovuje, akou rýchlosťou je bezpečné počas hmly jazdiť, aby nedošlo k havárii.

Doba „hmlistá“ už nastúpila na slovenské aj české cesty. Ak sa vyberáte práve k našim susedom, nezabudnite, že tam platia iné pravidlá, ako u nás, či inde v Európe. Keďže nemajú také jednoznačné pravidlá ako ešte ďalej na západ od českých hraníc, na mieste je mimoriadna obozretnosť pri jazde za zhoršených podmienok. Teda počas hmly, hustého dažďa a sneženia, kedy nedostatočne vidíme obrysy áut či osôb na ceste.

Zároveň experti ÚAMK varujú pred prílišným „zneužívaním“ hmlových svetiel, pretože to môže spôsobiť dopravné nehody iných účastníkov cestnej premávky. Nabádajú dodržiavať pravidlo, že rovnako ako pri zodpovedajúcej situácii hmlovky zapíname, pri zmene počasia je nutné opäť ich vypnúť. Jednoducho ohľaduplnosť v hmlistých časoch patrí na cesty v ešte väčšej miere ako zvyčajne.


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra
ZDROJ: ÚAMK ČR

Komentáre k článku