2024-01-09 11:42:00
Výtlky
Výtlky
Zdroj: SITA

Zima a výtlky, to patrí k sebe. Čo robiť, ak trafíte výtlk a poškodíte si auto?

Cesty „skrášlili“ výtlky, počet poistných udalostí narastie. Poisťovňa radí, ako postupovať pri poškodení vozidla.

K šoférovaniu v zimných mesiacoch patrí obozretnosť i vyhýbanie sa výtlkom. Malá trhlina asfaltu môže vplyvom mrazu spôsobiť vznik dier na povrchu ciest, ktoré môžu zapríčiniť poškodenie vozidla. Miest, kde sa vytvárajú výtlky je na Slovensku nespočet. Obvykle sa správca komunikácie snaží výtlky čo najskôr označiť dopravnou značkou, či aspoň sprejom (čo môže stačiť na zbavenie sa zodpovednosti). V ideálnom prípade správca výtlky aj v krátkosti opravuje. V zimnom období však vzniká výtlkov veľa a často sa výraznejšie poškodenia vozovky objavia relatívne rýchlo. Union poisťovňa upozorňuje, že v prípade výtlkov je potrebné rozlišovať dve situácie:

1.            Ak je výtlk na vozovke označený, vodič musí prispôsobiť svoju jazdu a za prípadné škody zodpovedá sám. Uplatniť si ich môže z havarijného poistenia s hradením dohodnutej spoluúčasti. Ak havarijné poistenie nemá, škodu bude treba riešiť pravdepodobne vo vlastnej réžii. Iný prípad je, ak PZP obsahuje aj pripoistenie poškodenia vozidla na výtlku, vtedy treba taktiež ešte na mieste kontaktovať poisťovňu a jej asistenčnú službu. Takéto pripoistenie však u nás nie je veľmi bežné.

2.            Ak je výtlk na vozovke neoznačený, vodič si môže v prípade poškodenia vozidla nárokovať o náhradu škody u správcu cestnej komunikácie, ktorého má priamo kontaktovať. Správcom komunikácie môže byť Slovenská správa ciest, župa, obec, prípadne NDS. Správca môže náklady, ktoré si uplatnil u neho poškodený, riešiť cez svoje zodpovednostné poistenie, ak ho má dojednané. Takáto situácia však môže skončiť dlhým a drahým sporom. Jednoduchšie, no trochu trpké je vec riešiť cez vlastné havarijné poistenie. Či už sa vodič rozhodne o riešenie cez svoju poistku, alebo cez správcu komunikácie, najdôležitejšie je vedieť poškodenie na chybe vozovky jednoznačne dokázať.

„V oboch prípadoch odporúčame situáciu dôkladne zdokumentovať pomocou fotografií, prípadne svedeckou výpoveďou,“ informuje hovorkyňa poisťovne Kristína Baluchová. Z fotodokumentácie by malo byť tiež celkom jasné, že daná chyba vozovky nebola riadne označená a poškodenie vozidla priamo súvisí s výtlkom (a nejde o poistný podvod).

Platí, že ak príde k poškodeniu vozidla na výtlku, miesto nehody treba zabezpečiť a kontaktovať poisťovňu a prípadne políciu. Poisťovne, no i správcovia komunikácie môžu pre plnenie vyžadovať záznam od polície.


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: Union

Komentáre k článku


Stream naživo