10.09.2019

Zrušia politici kamery na STK? Komu to pomôže?

Každá stanica technickej a emisnej kontroly musí mať od tohto roka namontované kamery, aby bol celý priebeh transparentný.

Opozičná strana SaS však považuje takéto nakrúcanie práce za neakceptovateľný zásah do podnikateľských a osobných slobôd a je možné, že už čoskoro by mohlo byť zrušené.

Povinnosť nakrúcať videozáznam o priebehu technickej a emisnej kontroly na staniciach technickej kontroly a na pracoviskách emisnej kontroly chcú poslanci SaS zo zákona odstrániť. Návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke predložili na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady SR. „Domnievame sa, že na výkon kontroly zo strany štátu je postačujúce vykonávať iba fotografické záznamy o tom, že vozidlo sa fyzicky na kontrole zúčastnilo,“ vyjadrili sa v dôvodovej správe.

Poslanci zároveň argumentujú tým, že štát má možnosť vykonávať inšpekcie dodržiavania pravidiel kontroly, a preto nevidia dôvod, prečo by na neschopnosť oprávnených subjektov mali doplácať podnikatelia a ich zamestnanci boli na pracoviskách STK a EK nonstop monitorovaní. Lenže každá minca má dve strany.

Kamery majú strážiť „obchádzanie“ pravidiel

Nový systém bol zavedený s úmyslom, aby cez STK a EK neprešli vozidlá, ktorých technický stav nie je dostatočný. „Hlavným dôvodom na zavedenie kamerového systému na staniciach technických a emisných kontrol bolo zabezpečiť, aby kontrolou prešli naozaj len také vozidlá, ktoré spĺňajú podmienky cestnej premávky. Na Slovensko sa dováža množstvo ,jazdeniek‘, ktoré v zahraničí nespĺňajú technické alebo emisné normy. Až 60 % dovezených vozidiel má preukázateľne stočené kilometre. Odhadujeme pritom, že reálne číslo bude niekde okolo 80 %,“ hovorí Jozef Knopp, predseda Asociácie overovateľov vozidiel (AOV), ktorá odhaľuje najčastejšie podvody na automobiloch.

Zarážajúce je aj množstvo predávaných jazdených áut, ktoré na Slovensku vykazujú známky skrytých opráv po haváriách. Údaje AOV hovoria až o 43 percentách!

Na Slovensko prúdia najmä staršie vozidlá

„Problém je, že sa na Slovensko dováža všetko problematické. Na západe sa tiež mnoho ľudí zbavuje áut, ktoré sa pre emisie už nemôžu dostať do miest. Tieto sa dovezú k nám a znečisťujú ovzdušie. Majú vymontovaný filter pevných častíc a vypúšťajú splodiny bez akejkoľvek filtrácie,“ prezrádza odborník z AOV. Podľa údajov zverejnených na stránke Ministerstva vnútra SR pritom došlo u nás v posledných troch rokoch k výraznému nárastu vozidiel zo zahraničia. Z evidovaných 2,4 milióna vozidiel pochádza približne milión spoza hraníc, pričom každý rok počet dovezených áut rastie. Na porovnanie - pred 10 rokmi bolo u nás evidovaných len niečo vyše 71-tisíc zahraničných áut.

Technická a emisná kontrola je pri nových autách prvý raz po štyroch rokoch a potom je povinná každé dva roky. V rámci harmonizácie zákonov sa chystá zmena, ktorá by mala znamenať následné kontroly namiesto raz za dva roky každý rok.

Nový systém priniesol zlepšenie

Ak auto nie je spôsobilé, po novom by už kontrolou prejsť nemalo. Podľa SaS je na výkon kontroly zo strany štátu postačujúce vykonávať iba spomínané fotografické snímky, no odborník hovorí, že prax ukázala opak.

„Takto to bolo 10 rokov a výsledkom je, že na cestách máme kopu ,šrotu‘. Zmena v monitorovaní kontrol naozaj priniesla zlepšenie. Nie je možné si kontrolu vybaviť za ,všimné‘, keďže kamerový systém odhalí každý problém. Od jeho zavedenia sa z cestnej premávky odstránili tisíce nebezpečných vozidiel,“ dodáva Jozef Knopp z Asociácie overovateľov vozidiel.

Potvrdili to aj prednášajúci na Medzinárodnej konferencii Smerovanie STK na Slovensku a v Európskej únii resp. rok s novým zákonom č. 106/2018 Z. konanej v máji 2019, na ktorej sa zúčastnil aj zástupca našej redakcie. Ukázalo sa, že poniektorí pracovníci STK sú vynaliezaví a kreatívni. Dokážu vymyslieť a zrealizovať rôzne postupy, aby cez kontrolu „úspešne“ prešli aj také vozidlá, ktoré by bez ich sofistikovaného prístupu nemali šancu. Podvádzanie „v priamom prenose“ sa podarilo odhaliť aj vďaka kamerovým záznamom. To fotodokumentácia neodhalí. Ak kamerový dohľad poslanci zrušia, bude to dôkaz, že rozhodujú o niečom, čomu celkom nerozumejú. Zapríčinia, že znova budú prúdiť na naše cesty „vozidlá“, ktoré mali dávno skončiť na šrotoviskách.

Kontroly technického stavu vozidiel v Slovenskej republike sa nevykonávali na požadovanej úrovni. Pre príklad netreba chodiť ďaleko. V kategórii M1 v Nemecku štatisticky bolo spôsobilých 78% a dočasne spôsobilých a nespôsobilých 22% vozidiel. Na Slovensku v rovnakom období patrilo do kategórie spôsobilé 95% a iba 5% dočasne spôsobilých a nespôsobilých. Myslíte si, že je technický stav vozidiel v Nemecku o toľko horší, ako u nás? Skôr naopak, problém je v úrovni kontroly.

Súčasná situácia je zároveň odrazom stavu, že technici, ktorí pracujú na STK a EK sú finančne trvalo podhodnotení a neváhajú sa nechať zlákať vidinou úplatku. Ak by mali štátom garantovaný plat, odmeny, dôchodok a ďalšie sociálne výhody, riskovali by takýmto konaním nielen stratu dobre plateného miesta, ale aj svoje meno. Pustiť STK a EK do súkromných rúk je pre štát možno dobré riešenie. No podobne ako pri samosprávach síce odovzdá kompetencie, ale nedá financie. Výsledok na seba nenechá dlho čakať.

Riešením je systémové riešenie, resp. zmena, kde nebude korupcia možná – a vtedy aj kamerový dohľad stratí zmysel. Ale kedy sa podobného stavu dočkáme? Návrh poslancov SaS je totiž momentálne iba polovičaté riešenie. Prídu aj s nápadom, ako riešiť druhú stranu mince?


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra
ZDROJ: trumpeter.sk

Komentáre k článku