23.07.2019

Hyundai Motor Group predstavil motor s technológiou CVVD

Prvá technológia na svete riadi časovanie otvárania a zatvárania ventilov podľa jazdných podmienok.

Hyundai sa v poslednom čase vytiahol s novými technológiami. Jednou z nich je nový motor. Má lepší výkon a nižšie emisie. Nová technológia zvyšuje výkon o 4%, prináša úsporu paliva o 5% a znižuje emisie o 12%.

Skupina Hyundai Motor Group vyvinula ako prvá na svete technológiu CVVD (Continuous Variable Valve Duration). Bude sa využívať vo vozidlách Hyundai a Kia. Inováciu predstavili v Hyundai Motorstudio Goyang spolu so Smartstream G1.6 T-GDi. Je to prvý motor motor, ktorý využíva túto technológiu.

Nepretržitý variabilný čas trvania otvorenia ventilu

Výkon a účinnosť spaľovacieho motora sa doteraz riadili technológiou variabilného časovania ventilov, ktorá upravuje časovanie otvárania a zatvárania ventilov a zdvih otvorenia ventilu, pričom výkon motora sa dosahuje počas cyklu nasávanie-kompresia-expanzia-výfuk.

Tradičné technológie regulácie ventilov riadia načasovanie otvárania a zatvárania ventilov (ako pri variabilnom časovaní ventilov - CVVT) alebo regulujú objem privádzaného vzduchu nastavením zdvihu ventilov (variabilný zdvih ventilov - CVVL). Predchádzajúce technológie regulácie ventilov nemohli regulovať trvanie otvorenia ventilov, pretože časovanie ventilov bolo podriadené časovaniu ventilového rozvodu a nemohlo reagovať na rôzne jazdné situácie. CVVD umožňuje meniť, ako dlho je ventil otvorený.

Keď vozidlo udržuje konštantnú rýchlosť a vyžaduje nízky výkon motora, CVVD otvorí sací ventil od stredu po koniec kompresného zdvihu. To pomáha zlepšiť spotrebu paliva znížením odporu spôsobeného kompresiou. Na druhej strane, keď sa požaduje vysoký výkon motora, napríklad pri jazde vysokou rýchlosťou, je sací ventil zatvorený na začiatku kompresného zdvihu, aby sa maximalizovalo množstvo vzduchu použitého na expanziu, čím sa zvýši krútiaci moment na zlepšenie akcelerácie.

Motor Smartstream G1.6 T-GDi

Spolu s novou technológiou CVVD Hyundai predstavil aj nový motor Smartstream G1.6 T-GDi, 16 ventilový turbo-benzínový motor s výkonom 180 koní a krútiacim momentom 265 Nm. Nové pohonné ústrojenstvo je prvé, ktoré využíva novú technológiu CVVD v skupine Hyundai a tiež je vybavené recirkuláciou výfukových plynov s nízkym tlakom (LP EGR) na ďalšiu optimalizáciu palivovej účinnosti.

Systém recirkulácie výfukových plynov vracia časť výfukových plynov produkovaných  motorom do spaľovacej komory, čím vzniká chladiaci účinok a znižujú sa emisie oxidov dusíka. G1.6 T-GDi má tiež nízkotlakový systém, ktorý presmeruje výfukové plyny na prednú časť kompresora turbodúchadla namiesto nasávacieho systému, aby sa zvýšila účinnosť pri vysokom zaťažení.

Nová jednotka má okrem toho integrovaný systém tepelného manažmentu, ktorý rýchlo zahrieva alebo ochladzuje motor na optimálnu teplotu. Vysoko výkonný systém priameho vstrekovania paliva dosahuje 350 barov a prekonáva 250 barov predchádzajúceho motora T-GDi. Ďalej sa vďaka použitiu pohyblivých častí motora s nízkym trením dosiahlo celkové zníženie trenia až o 34%.

Nový motor Smartstream G1.6 T-GDi bude prvý raz v modeli Hyundai Sonata Turbo, ktorý príde na trh v druhej polovici tohto roka. Pôjde o prvé zo série vozidiel Hyundai a Kia s novou technológiou a motorom. Informácie o prvom vozidle Kia, ktoré majú byť vybavené týmto motorom, budú zverejnené neskôr, v čase uvedenia vozidla na trh.


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra

Komentáre k článku