20.03.2017

Staršie vozidlá sú smrteľne nebezpečné!

Asi nikoho neprekvapí, že staršie vozidlá nie sú pre posádku tak bezpečné ako tie novšie.

Moderné asistenčné systémy, nové materiály, nová štruktúra vozidla a jej karosérie... Ide o celý rad plusov, ktoré nové vozidlá môžu ponúknuť. Ale čo tie staršie? Ako vyplýva z analýzy, ktorú pre český ústredný automotoklub (ÚAMK) spracoval nezávislý analytik Ing. Antonín Šípek, absolútne počty havárií sú v jednotlivých „vekových kategóriách“ vozidiel približne rovnaké.

Vo veku starobe áut: do 5 rokov, 5 - 10 rokov, 10 - 15 rokov a nad 15 rokov je to približne štvrtina (od 22 až do 28% nehôd pripadajúcich na každú skupinu v roku 2016). Mierne vyšší je však počet nehôd pri autách vo veku do 10 rokov - 51,10%. TZak to aspoň vychádzab z analýzy z Políciou v ČR vlani zaregistrovaných 51 585 udalostí nehôd.

Úplne iná je však situácia v počte usmrtených osôb, ak sa pozrieme na fakt, ako starý bol daný automobil. „Vo vozidlách starších ako 10 rokov zahynulo na českých cestách v roku 2016 celkovo 220 osôb, teda takmer 60% z 368 celkom usmrtených. Ešte výraznejšie je porovnanie dvoch okrajových údajov o veku vozidiel. V tých starších ako 15 rokov zahynulo 39,4% osôb, v nových (päťročných a menej) len 17,12%. Teda menej ako polovica,“ hodnotí prekvapujúce výsledky analýzy prezident ÚAMK Oldřich Vaníček.

Ako uvádza Ing. Antonín Šípek: „Absolútne údaje z roku 2016 potvrdili trend postupného znižovania počtu usmrtených osôb (aj pri miernom náraste počtu nehôd), ale súčasne ukazujú na pretrvávajúci a pomerne značný rozdiel medzi tragickými následkami nehôd pri starších osobných automobiloch (vo veku nad 10 rokov) a pri novších vozidlách (vo veku do 10 rokov). Tento rozdiel logicky vyplýva z vyššej pasívnej a aktívnej bezpečnosti novších vozidiel, čo dokladajú aj teoretické práce v tejto oblasti.“

Zásadne nižšiu bezpečnosť vozidiel starších ako 10 rokov dokumentuje aj počet usmrtených na 1000 nehôd. Táto hodnota dosahuje údaj 8,72. Naopak pri autách mladších ako desať rokov je to 5,61.

Všetko je ešte viac jednoznačné, ak vezmeme do úvahy priemerný ročný priebeh v kilometroch pri starších a mladších vozidlách. Z celkového počtu najazdených kilometrov počas roka pripadá na tie staršie len 40%. Pritom pri prepočte na prejdenú vzdialenosť sa v roku 2016 podieľali osobné automobily vo veku nad 10 rokov na približne 59% nehôd a takmer zo 70% na počte osôb usmrtených pri nehodách osobných automobilov.

Záver je teda jednoznačný. Aj keď mnohí motoristi nedajú dopustiť na svojich starších plechových miláčikov, bezpečnosť nových áut je preukázateľne vyššia. Dokumentujú to aj nárazové testy nových a starších áut. Ukázalo sa, že tie staršie výrazne strácajú a prehrávajú s mladšími výrazne na body. Podpisuje sa pod to nielen lepšia bezpečnostná výbava, ale tiež korózia častí karosérie starších áut.

Jozef Vydra
ZDROJ: ÚAMK ČR

Komentáre k článku