03.05.2016

Toyota zníži emisie veľmi netradične – vďaka gume

Toyota sa už tento mesiac stane prvou automobilkou na svete, ktorá využije materiál biohydrín.

Čo je to biohydrín? Je to novovyvinutý typ biosyntetickej gumy, ktorú použije na výrobu hadičiek pre motory a systémy pohonu. Táto inovácia celkom pozoruhodne prispeje k zníženiu uhlíkových emisií.

Materiál biohydrín, vyvinutý automobilkou Toyota spoločne s firmami Zeon Corporation a Sumitomo Riko Co., Ltd., sa vyrába z prírodných zložiek pochádzajúcich z rastlín, namiesto epichlórhydrínu, čo je bežne používaná epoxidová zmes. Keďže rastliny počas svojho života pohlcujú z atmosféry CO₂, podobné biomateriály vykazujú počas obdobie svojej životnosti odhadom o 20 percent nižšie uhlíkové emisie ako tradičná guma na báze hydrínu z ropy.

Prvé vozidlá používajúce podtlakové hadičky (teda hadičky používané v komponentoch sacej sústavy motorov, na ktoré sú na ne napojené snímače tlaku, ktoré zaznamenávajú podtlak v sacom potrubí) z biohydrínu sa začnú vyrábať už v máji. Predpokladá sa, že ešte do konca tohto roka sa toto riešenie zavedie u všetkých modelov značky Toyota vyrábaných v Japonsku.

Hadičky používané v motoroch a systémoch pohonu musia vykazovať mimoriadnu odolnosť voči pôsobeniu olejov i tepla. A keďže epichlórhydrín vykazuje výnimočne vysokú odolnosť voči olejom, teplu, tepelnému starnutiu, ozónu a priepustnosti plynov, bežne sa dnes používa ako kľúčová zložka pri výrobe gumy pre rôzne komponenty, ako sú napríklad hadičky.

Pri výrobe biohydrínu sa uplatňuje celý rad rôznych technológií výroby zmesí, kde sa na molekulárnej úrovni spájajú materiály prírodného pôvodu s ropnými materiálmi. Vďaka týmto technológiám potom guma z biohydrínu vykazuje odolnosť voči pôsobeniu olejov a tepla, ako aj životnosť očakávanú od podtlakových hadičiek v motoroch a systémoch pohonu. Navyše guma z biohydrínu svojou kvalitou a možnosťou veľkosériovej výroby pripomína klasickú gumu na báze ropného hydrínu, čo umožňuje jej široké využitie v sériovo vyrábaných vozidlách. Toyota plánuje v budúcnosti vyrábať z biohydrínu aj ďalšie gumené komponenty, ako napr. brzdové hadice alebo hadice palivového potrubia.

Využívanie gumy z biohydrínu pri výrobe vozidiel je malým, zato však dôležitým krokom k naplneniu celého radu ambicióznych cieľov v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré si Toyota predsavzala v októbri 2015. Tieto ciele, spoločne označované ako „Toyota Environmental Challenge 2050“, predstavujú strategický plán automobilky ako prispieť k celosvetovej ekologickej udržateľnosti.

Toyota bude pokračovať vo vývoji a používaní technológií, ktoré umožnia využitie materiálov, akými sú ekologický plast alebo biosyntetická guma v čoraz väčšom počte komponentov.

Jozef Vydra
ZDROJ: Toyota Central Europe – Slovakia

Komentáre k článku