Následne sa musí dostať za volant a iba za pomoci joysticku nasmerovať vozíček tak, aby ho ukotvil na mieste.

Zdroj: Ján Hargaš, Opel