Novinka, ktorej toto označenie naozaj patrí - s predchodcom má spoločné iba meno.