21.12.2017

Od dnes majú začať premávať električkové linky v Bratislave aj v Košiciach

21. decembra – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal dal pokyn Dopravnému podniku Bratislava (DPB) spustiť zrekonštruovanú električkovú trať na Špitálskej ulici.

      Urobil tak v utorok po prijatí právoplatného kolaudačného rozhodnutia z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy. Povedala to hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Električky na Špitálskej by tak mali takmer po polroku začať jazdiť vo dnes, teda vo štvrtok 21.12.

      BSK vydal v utorok kolaudačné rozhodnutie k zrekonštruovanej električkovej trati na Špitálskej ulici. Rozhodnutie podpísal predseda BSK Juraj Droba a osobne ho aj zaniesol do podateľne magistrátu hlavného mesta. „Toto rozväzuje ruky magistrátu a tak aj Dopravnému podniku Bratislava (DPB) na to, aby mohli premávať električky na Špitálskej,“ povedal Droba. Na trati už 24. novembra vykonali technicko-bezpečnostnú skúšku prejazdu električiek, ktorá dopadla dobre.
      Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej za viac ako 2,5 milióna eur sa začala v auguste a podľa odhadov mala trvať tri mesiace. Stavebné práce však museli v septembri zastaviť po tom, čo podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR nebola rekonštrukcia povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia. Podľa BSK bola dôvodom zastavenia prác plánovaná zastávka viedenského typu a obavy obyvateľov bytového domu na Špitálskej ulici, že vybudovanie zastávky im znemožní, resp. výrazne sťaží vychádzanie autami z dvora na ulicu. DPB po vznesení námietok správnych orgánov v stavebnom konaní voči zastávke viedenského typu, plánovanej na Špitálskej 31-35, pripravil projekt na ponechanie zastávky Mariánska (smer Kamenné námestie) na pôvodnom mieste. Jej realizácia a následná prevádzka je závislá od stavebno-povoľovacieho konania.
      Opätovne sa na Špitálskej ulici pokračovalo v rekonštrukcii od 26. septembra, v rámci tzv. zabezpečovacích prác, ktoré možno vykonávať v osobitnom režime, ak je to nevyhnutné v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti. DPB totiž upozorňoval, že z dôvodu vynúteného zastavenia stavebných prác hrozí havarijný stav, ktorý môže vyústiť až do prerušenia premávky električiek v celej Bratislave.

Na Komenského ulici v Košiciach obnovia od dnešného dňa električkovú dopravu

      Po rekonštrukcii električkovej trate obnovia vo štvrtok (21.12.) električkovú dopravu na Komenského ulici v Košiciach. Informovala o tom v utorok hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Michaela Karaffová.
      „Naďalej pokračujú rekonštrukčné práce v rámci projektu Modernizácie električkových tratí (MET) v úseku Amfiteáter – Terasa – Spoločenský pavilón,“ uviedla hovorkyňa.
      V súvislosti so sprejazdnením Komenského ulice sa menia trasy príslušných električkových liniek. Prevádzka náhradnej autobusovej dopravy x2 bude ukončená. Spojenie severnej časti mesta so závodom U. S. Steel zabezpečí obnovená linka R3.
      „Upozorňujeme, že dočasné zastavovanie spojov električkových liniek 7, R4 na zastávke Radnica Starého mesta na Ulici Čsl. armády je zrušené, spoje zastavujú na svojich bežných stanovištiach na Kuzmányho ulici,“ informovala Karaffová

Hliadky dopravnej polície na 21.12.2017

električka,Špitálska,Košice
ZDROJ: TASR, minv.sk, red.

Komentáre k článku