19.06.2013

Chorvátsko - predpisy, pokuty, aplikácie do mobilu...

Všeobecne platí, že dopravné predpisy v Chorvátsku sú takmer totožné ako u nás. Pár odlišností sa nájde.

Na niektorých miestach ešte stále nájdete značky so žltou podkladovou farbou namiesto bielej. Rešpektujte aj tie, hoci sú to pozostatky ešte z bývalej Juhoslávie. To samozrejme neplatí o návestných, smerových tabuliach, ktoré sú na bežných cestách mimo diaľnic práve žlté. Rýchlosť v obci je 50 km/h, mimo obce platí 90-ka, na diaľniciach 130 km/h. Vyššiu rýchlosť (do 10 km/h) mimo obce chorvátski policajti nemajú ani v sadzobníku. Na diaľnici tolerujú podľa skúseností aj viac, ako +10 % (143 km/h), ale radšej nepokúšajte osud a peniaze neminuté na pokuty si užite pri mori.

Minulý týždeň sme vám priniesli prehľad trás, ako sa zo Slovenska dostať (čo najrýchlejšie) do Chorvátska. Dnes máme pár ďalších tipov a rád, ako aj zdroj, vďaka ktorému môžete získať aj tie najčerstvejšie informácie. Po minuloročnom zvýšení mýtnych poplatkov sa Chorvátsko pripravilo na tohtoročnú dovolenkovú sezónu prísnejšími postihmi za dopravné priestupky. Od 1. júna platí v Chorvátsku novela priestupkového zákona.

Dopravné priestupky, prísnejšie pokuty, hrozba väzenia

Aj v Chorvátsku platí objektívna zodpovednosť vodiča. Zodpovednosť za priestupok či nehodu teda nesie majiteľ vozidla. Ak z fotografie priestupku nie je jasné, kto ho spáchal, polícia požiada vlastníka o hodnoverné údaje o osobe, ktorá mala auto v tom čase k dispozícii. V chorvátskom zákone o bezpečnosti v cestnej premávke sú určené fixné sankcie za priestupky v hodnote 300 kún (cca 40 eur), 500 kún (cca 67 eur), 700 kún (cca 93 eur) a 1 000 kún (cca 133 eur), ktoré môže polícia uložiť na mieste. Ale pozor, v skrátenom priestupkovom konaní sa môže pokuta vyšplhať až na 15 000 kún (cca 2000 eur).

Najdôležitejšou zmenou priestupkového zákona.je prísnejší trest, ak vodič nezaplatí pokutu v určenej lehote. Peňažný trest sa tak okamžite zmení na trest odňatia slobody. Zvyčajne je to do 8 dní na pošte, alebo v banke. Navyše pri porušení pravidiel cestnej premávky sa môžete dopustiť aj trestného činu. Preto pozor, konkrétne znenie ustanovenia chorvátskeho Trestného zákona znie: „Účastník cestnej premávky, ktorý arogantne porušuje predpisy o cestnej premávke tým, že jazdí pod vplyvom alkoholu vyššom ako 1,50 g/kg v krvi, alebo omamných a psychotropných látok alebo liekov, alebo jazdí v zakázanom smere, alebo predbieha na neprehľadnom mieste kolónu vozidiel, alebo jazdí rýchlosťou vyššou ako 50 km/h nad povolenú rýchlosť v obývanej oblasti alebo v úseku s označením najvyššej rýchlosti a tým ohrozuje život alebo zdravie osôb, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky.“

Z hľadiska zákona sa za priestupky oplatí zaplatiť hneď. Ak totiž zaplatíte v určenej lehote dve tretiny pokuty, hľadí sa na to, akoby ste zaplatili celú sumu. Pokutu je však možné uhradiť aj hneď na mieste v polovičnej výške uloženej sumy. Je to najlacnejšie riešenie. Bloková pokuta vyrubená na mieste pritom nesmie presiahnuť 2 000 kún (265,20 eura). Reálne teda zaplatíte najviac 1 000 kún (132,60 eura). Hoci je to „iba“ polovica, dokáže takáto suma poriadne nabúrať dovolenkový rozpočet. Človek nikdy nevie, čo sa môže stať. Preto si pre istotu vyhraďte túto sumu ako nedotknuteľnú zásobu pre takýto prípad.

Cestovné doklady

Do Chorvátska môžete cestovať s platným pasom alebo občianskym preukazom. Chorvátsko bude od 1. júla 2013 členom Európskej únie, ale nie schengenského priestoru. Preto aj naďalej budú na hraniciach kontroly. Na mnohých hraničných priechodoch medzi Maďarskom, prípadne Slovinskom a Chorvátskom budú spoločné a nebude treba zastavovať dvakrát. Deti musia mať bez rozdielu veku vlastný cestovný doklad. Ak ste ten váš cestovný doklad stratili alebo vám ho ukradli, musíte to nahlásiť na miestnej polícii. Priamo na konzulárnom oddelení Zastupiteľského úradu SR v Záhrebe je potom potrebné predložiť dve fotografie pasového formátu (3,5 x 4,5 cm), potvrdenie miestnej polície o strate alebo odcudzení dokladu a žiadosť o vydanie náhradného dokladu (vyplňuje sa priamo na zastupiteľskom úrade). Poplatok za vydanie náhradného cestovného dokladu je 10 eur.

Upozornenie: Ak ste stratu dokladov nahlásili (hoci napríklad aj v minulom roku) a neskôr ich našli bez toho, aby ste informovali políciu, aj tak je potrebné, aby ste si vybavili nové. Tie nahlásené ako stratené či odcudzené, totiž strácajú okamžite platnosť. Polícia po nahlásení vkladá informáciu do elektronického systému a ak nemáte pri sebe iný doklad s fotografiou, ktorým by ste preukázali svoju totožnosť, môže vás polícia zadržať. Ak by sa to stalo na hraniciach, s dokladom vlastne  neplatným pre Chorvátsko, nebude smieť vstúpiť na jeho územie. A to prináša nemálo nepríjemností, verte že nielen finančných.

Zelená karta a prehlásenie majiteľa vozidla

Okrem vodičského preukazu a osvedčenia o evidencii je potrebné mať pri sebe aj doklad o poistení, tzv. zelenú kartu. Ak vodič nie je majiteľom auta, chorvátska polícia môže žiadať overené prehlásenie majiteľa v chorvátskom, alebo v anglickom jazyku o zapožičaní vozidla danej osobe.

Buďte informovaní

Chorvátsky autoklub HAK spustil novú aplikáciu pre smartfóny. Dá sa v nej vybrať, ktoré informácie potrebujete. Služba Croatia Traffic Info je určená zahraničným turistom a je dostupná okrem chorvátčiny aj v angličtine, nemčine a taliančine. Vďaka nej sa dozviete informácie o aktuálnej situácii na cestách, nehodách či dopravných obmedzeniach, hraničných priechodoch aj trajektoch. Budete sa môcť pozrieť aj na 150 kamier umiestnených na hlavných ťahoch. Nechýbajú tiež dôležité kontakty, ale takisto ceny pohonných látok. Nezabudnite však, že na to potrebujete internetové pripojenie. Ak si nechcete priplatiť za sťahované dáta v roamingu v sieti zahraničného operátora, hoci od 1.7. už za lepšie ceny v rámci EU, skúste si pred cestou nájsť miesto s bezplatnou Wi-Fi sieťou a stiahnuť si najnovšie informácie.

Viac sa dozviete na: www.hak.hr

Veľvyslanectvo SR v Chorvátsku

Prilaz Gjure Deželica č. 10, 10000 Zahreb

Tel.: +385 1 487 70 70, +385 1 487 70 71

Fax: +385 1 487 70 78

Mobil: +385 98 278 182 (pohotovostná služba)

Email: emb.zagreb@mzv.sk

Konzulárne oddelenie

Tel.: +385 1 487 70 73

Tel: +385 98 278 182 (pohotovostná služba v naliehavých prípadoch v mimopracovnom čase)

E-mail: cons.zagreb@mzv.sk

Jozef Vydra
ZDROJ: hak.hr

Komentáre k článku