16.09.2019

Autobusmi ČSAD sme začali cestovať pred 70. rokmi

Je to už 70 rokov, čo vznikol národný podnik Československá štátna automobilová doprava (ČSAD).

Pri príležitosti tohto výročia pripravil v Bratislave náležité oslavy Zväz autobusovej dopravy.

Sú v ňom združení dnešní poskytovatelia autobusovej prepravy. Na podujatí nechýbali zástupcovia dopravcov, teda hlavne vodiči autobusov, ale ani dopravná mlaď – študenti stredných dopravných škôl. Rovnako Slovenský červený kríž a Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy. Tie pomáhajú nevidiacim a slabozrakým aj pri cestovaní autobusmi.

Vidieť sa dala nielen história v podobe modelov dopravných prostriedkov, ale aj fragmenty z histórie fungovania ČSAD. Prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský uviedol aj aktuálne spoločnosti, ktoré podporujú trendy vo verejnej doprave, pripravujú technológie a novácie. Napríklad aplikáciu s cestovnými poriadkami pre cestovanie hromadnou dopravou na Slovensku.

Na parkovisku v areáli výstaviska Incheba sa prezentovali nielen moderné, ale aj historické autobusy, ktoré brázdili naše cesty ešte nedávno. Na jednom z moderných autobusov jazdili prihlásení vodiči v rámci súťaže zručnosti. Jazdilo sa na čas, kde bolo treba dotknúť sa predným nárazníkom kužeľa, potom zacúvať do vyznačenej garáže a vrátiť sa na miesto štartu. Najúspešnejší bol Ladislav Turian.

Nielen súťaž zručnosti, ale aj skúšanie sily prítomných mladých stredoškolákov, no hlavne predstavenie umenia silných mužov uvádzal moderátor akcie, Richard Vrablec. Najprv mal ukázať, ako sa ťahá 12 tonový autobus Milan Šuľan. No Richard vyprovokoval troch vodičov, aby skúsili, či oni utiahnu autobus – podarilo sa. Potom prišiel na scénu silný muž Slovenska, Milan Šuľan a autobus potiahol.

Ako máte možnosť videieť na videu, nedalo to ani jeho mladšiemu kolegovi – aj Štefan Nagy si vyskúšal, aké to je s autobusom v závese. Ukázal, že na to tiež má. Celá akcia sa niesla vďaka trefnému moderovaniu Richarda Vrableca v príjemnej nálade.

Vráťme sa však ešte na skok do (pre niekoho neďalekej) minulosti: História verejnej dopravy sa na našom území začala oficiálne datovať dňom, kedy bol prijatý Zákon o národných dopravných podnikoch, teda 22. 12. 1948. Pred samostatnou existenciu národného podniku ČSAD bola verejná cestná doprava súčasťou Československých štátnych dráh. ČSAD bola národným podnikom, ktorý sa historicky zásadným spôsobom podieľal na rozvoji autobusovej dopravy na Slovensku.

Riadenie autobusovej dopravy bolo spočiatku centralistické, keďže účelom bolo podchytiť štátny majetok a organizačne usporiadať predtým roztrieštenú živnostenskú dopravu. Takto to fungovalo do roku 1952, následne, počas ďalších 10 rokov, organizačné jednotky verejnej cestnej dopravy prešli viacerými zmenami.

V roku 1953 štátna automobilová doprava rozdelená na 19 krajských podnikov ČSAD. Z nich bolo na Slovensku 6 podnikov verejnej cestnej dopravy, a to: ČSAD n. p. Bratislava, ČSAD n. p. Nitra, ČSAD n. p. Banská Bystrica, ČSAD n. p. Žilina, ČSAD n. p. Košice a ČSAD n. p. Prešov.

Na jar roku 1963 došlo opätovne k určitej forme centralizácie. Boli vytvorené tri územné celky a podľa nich vznikli tri podniky verejnej cestnej dopravy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Po rozdelení Československa v roku 1993 prišlo opäť k organizačným zmenám. Vytvorili sa samostatné okresné podniky pod hlavičkou Slovenská autobusová doprava š. p. (SAD) a oddelila sa Nákladná doprava š. p. (NAD). V roku 1994 došlo k odčleneniu verejnej osobnej dopravy od všetkých ostatných činností. Vo väčšine okresných miest teda vznikli dva samostatné odštepné závody: autobusová doprava a nákladná doprava.

V roku 1995 vzniklo z odštepných závodov 52 samostatných podnikov, ktoré do roku 1999 pôsobili samostatne. V polovici toho istého roku vydal minister dopravy rozhodnutie o príprave nového organizačného usporiadania štátnych podnikov SAD. Podniky SAD sa zlúčili do 17 štátnych podnikov.

O pár rokov neskôr, v roku 2001 došlo k transformácii štátnych podnikov na akciové spoločnosti s plnou účasťou štátu. Koncom roku 2002 vypísala Vláda SR tender na privatizáciu spoločností.

Vtedy sa začala písať nová história súkromných autobusových spoločností premenených do dnešnej podoby, väčších či menších vykonávateľov verejnej autobusovej dopravy. Väčšina z nich si až do súčasnosti ponechala v názve aj označenie Slovenská autobusová doprava alebo skratku SAD, iní postupne svoje názvy zmenili,“ uviedol prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský.

Ako dodal aktuálnymi otázkami, ktoré dopravcovia v súčasnosti riešia sú ekologizácia a technologické inovácie, ktoré môžu byť významnou konkurenčnou výhodou. Aj preto sa pri príležitosti tohto výročia predstavili okrem historických aj najmodernejšie autobusy značky Mercedes, či Crossway Line Natural Power od Iveco Bus.


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra

Komentáre k článku