05.09.2018

Dovoz vozidiel so stočenými kilometrami na Slovensku klesá

Škody spôsobené stáčaním kilometrov sa v Európskej únii odhadujú na takmer 10 miliárd eur ročne.

U nás, v Slovenskej republike je to okolo 160 miliónov eur za rok. Aktuálnou európskou snahou nie je prioritne represia a postih za podvod s najazdenými kilometrami. Táto cesta sa ukázala totiž ako absolútne neúčinná najmä v štátoch, kde špeciálne tento druh podvodu ustanovili za trestný čin. V súčasnosti najúčinnejším opatrením, ktoré odporúča zaviesť každej členskej krajine EÚ aj Európsky parlament, je vytvorenie národných registrov. Do registra sa zaznamenávajú údaje o najazdených kilometroch od širokého spektra subjektov z automobilového odvetvia. Je to s takou frekvenciou záznamov, ktorá buď manipuláciu s najazdenými kilometrami odhalí, alebo bude finančne nezaujímavá.

V rámci Európskej únie si údaje o kilometroch z národných registrov vymieňajú Belgicko, Holandsko a Slovensko. Pri dovozoch vozidiel z Holandska na Slovensko sa od novembra minulého roka do konca augusta 2018 znížil počet manipulácií zo 42,6 % na 8,67 %, čo je pokles až o neuveriteľných 33,93 %. Pri dovozoch z Belgicka sa podarilo od marca do konca augusta tohto roka znížiť počet manipulácií zo 14,8 % na 3,93 %, čiže o 10,87 %. Prax výmeny údajov Slovenska s Holandskom a Belgickom prináša doteraz jednoznačne  pozitívne výsledky. Ojazdené vozidlá dovezené z Holandska boli stočené v priemere o 61 500 kilometrov a z Belgicka o 53 500 kilometrov. Prvenstvo v stočených kilometroch majú vozidlá značky Škoda (201 695), nasledoval Volkswagen (45 426) a Renault (38 067).

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ustanovil od 20. mája tohto roka povinnosť zasielať informácie o vozidlách do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) širokej škále štátnych i súkromných subjektov z automobilového odvetvia. Zaslaním informácií do RPZV je súčasne splnená povinnosť bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii každú zistenú manipuláciu.

V súčasnosti zasiela údaje do RPZV 560 prispievateľov. Pracoviská kontroly originality a poskytovatelia výpisu z RPZV doteraz odhalili 986 vozidiel, ktoré mali upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov a v 2 950 prípadoch sa jednalo o pozmeňovanie hodnoty počítadla prejdenej vzdialenosti v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov.

Pri kúpe vozidla je dôležité vyžadovať výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel, tzv. ODO-Pass od predávajúceho. Zoznam vyhotoviteľov, existenciu a obsah výpisu si môže spotrebiteľ overiť na www.rpzv.sk. Výpis je dostupný každému prevádzkovateľovi vozidla a overiť si ho môže každý, komu prevádzkovateľ poskytne údaje.

Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba vykonávajúca predaj ojazdených vozidiel priamo, alebo sprostredkovane, má od 20. mája okrem povinnosti zasielať informácie o všetkých vykonaných predajoch vozidiel do Registra prevádzkových záznamov vozidiel a povinnosť zo zákona je priložiť k vozidlu výpis, ak na vozidle boli stočené kilometre. Ak tak neurobí, hrozí mu pokuta až do výšky 100-tisíc eur.


ZDROJ: www.rpzv.sk

Komentáre k článku