17.03.2020

KORONAVÍRUS: Potrebujete opraviť auto? Nehoda, porucha? Tu sú všetky info

Oddnes sa po krátkej prestávke opäť môžu otvoriť servisy. Pýtali sme sa automobiliek na aktuálnu situáciu.

Nariadením Vlády SR boli počínajúc pondelkovým ránom uzatvorené všetky maloobchodné prevádzky vrátane dílerskej siete automobiliek, servisov, pneuservisov a odťahových služieb. V priebehu pondelka ale došlo k úprave a náprave tohto nariadenia tak, aby neboli motoristi ponechaní na pospas šťastiu a čakaniu na zlepšenie situácie s koronavírusom. Napriek tomu nemožno očakávať, že budete mať všetky dvere otvorené a že budú díleri a servisy poskytovať všetky služby tak ako doteraz bez obmedzenia. Preto sme sa pýtali najvýznamnejších hráčov na trhu, na dostupnosť ich služieb.

Showroom nie, servis áno

Prísť dnes len tak na predajné miesto konkrétnej značky a očakávať rovnaké služby ako pred pár týždňami nie je možné. Automobilky nemôžu poskytovať štandardné dílerské služby, k dispozícii sú len servisné strediská a aj to vo väčšine prípadov v obmedzenom režime a pod istými podmienkami.

Predajné miesta značiek nemôžu byť otvorené pre verejnosť. Väčšina predajných miest tak funguje v špecifickom režime. Auto aktuálne fyzicky nekúpite, ani si ho nemôžete ísť pozrieť do šourúmu, ani si naplánovať skúšobnú jazdu. Jedinou možnosťou je použiť online konfigurátor a mailovú, či telefonickú komunikáciu. Toto obmedzenie platí predbežne do 30.3. 

Značka Mercedes: Servisné pracoviská poskytujúce bežný servis sú otvorené avšak fungujú v obmedzenom režime. Prehľad aktuálneho stavu ako aj kontaktov na jednotlivé servisné pracoviská sa nachádza na webovej stránke www.mercedes-benz.sk. Doporučujeme vopred telefonicky kontaktovať zmluvného partnera Mercedes-Benz. Poskytované servisné práce závisia od rozsahu a zložitosti servisného zásahu ako aj od dostupnosti náhradných dielov. Zásobovanie náhradnými dielmi je funkčné avšak môžu nastať zdržania v súvislosti so situáciou v medzištátnej kamiónovej preprave.

Značka Škoda a jej autorizovaní partneri budú, v súlade s úpravami nariadenia Ústredného krízového štábu zo dňa 16. 3. 2020, poskytovať služby spojené s prevádzkovaním servisných služieb. Rozsah služieb a čas, v ktorých budú dané služby poskytované, si individuálne stanoví každý autorizovaný partner sám, na základe svojich možností a aktuálnej situácie. Väčšina autorizovaných servisov však začala opätovne fungovať už dnes.

V Škoda Auto Slovensko vítame možnosť otvoriť naše servisy a aj takýmto spôsobom zjednodušiť našim klientom situáciu v tomto náročnom období. Je dôležité, aby sa mali na koho obrátiť aj v prípade riešenia opravy, napríklad z dôvodu autonehody, či nevyhnutných opráv. Pre mnohých je auto v súčasnosti jedinou možnosťou individuálnej prepravy a preto považujeme za správne, aby tieto služby boli dostupné pre každého,“ uviedol Ing. Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Škoda upozorňuje, že poskytované služby, ako aj otváracie hodiny jednotlivých servisov sa môžu líšiť vzhľadom na možnosti jednotlivých autorizovaných servisov. Tie si budú stanovovať jednotliví partneri individuálne podľa svojich možností a schopností. Preto je potrebné, aby si klienti dohodli návštevu svojho autorizovaného servisu individuálne, buď telefonicky, alebo mailom.

Značka Ford taktiež na základe včerajších rokovaní krízového štábu a Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky opätovne otvára niektoré svoje servisné strediská tak, aby bola zabezpečená mobilita v osobnej doprave i v logistike.

Vzhľadom na túto skutočnosť budú v dílerskej sieti Ford otvorené viaceré servisy a Ford Quick Lane servisy. Tieto budú otvorené nasledovne:

Servisy otvorené bez obmedzení: Auto Koiš – Bánovce nad Bebravou; Auto Koiš – Trenčín, Euromotor – Banská Bystrica, Szilcar Partners – Bratislava, Szilcar Partners – Košice

Servisy otvorené v upravenom čase:

Auto J+J – Trnava – otvorené od 7.00 do 15.30 hodiny

Autocomodex Trnava – Trnava – otvorené od 8.00 do 15.30 hodiny

Built – Prešov – otvorené od 8.00 do 16.00 hodiny

J.M.Martin – Martin - otvorené od 7.30 do 16.00 hodiny

J-R Cars – Žilina - otvorené od 8.00 do 16.00 hodiny

Summit Motors Bratislava - Ford Store - Bratislava – otvorené od 8.00 do 16.00 hodiny.

Podobne je to aj pri značkách Toyota a Lexus: V súvislosti s udelením výnimky na činnosti, ktoré zabezpečujú udržanie zodpovedajúceho stavu dopravných prostriedkov a mobility, je väčšina servisných pracovísk značky Toyota a Lexus v prevádzke. V prípade potreby sa obráťte na konkrétny servis. Štandardné otváracie hodiny môžu byť v súčasnosti upravené podľa potreby, preto import značiek Toyota a Lexus odporúča zákazníkom, aby si vopred telefonicky túto informáciu overili.

Väčšina servisov značky Kia je taktiež otvorená, časť z nich funguje v obmedzenom režime, časť je zatvorená. Dostupnosť servisných služieb si treba overiť u konkrétneho servisného strediska.

Aj import značky Citroen vydal odporúčanie pre svoju dílerskú sieť, aby servisy na základe nariadenia Vlády SR opätovne otvorili. Na dostupnosť služieb sa treba informovať vo vašom servise. Podobné je to aj u ďalších značiek a servisov.

BMW hlási už dnes otvorených 7 servisných prevádzok, Mini má funkčné oba samostatné servisy. BMW bude mať zajtra otvorenú kompletnú servisnú sieť. Podrobnosti o fungovaní, či o otváracích hodinách je možné sledovať na webových stránkach jednotlivých autorizovaných servisných miest BMW a Mini.

Dílerské siete jednotlivých značiek a autorizované servisné strediská sú obvykle samostatné firmy. Je teda na rozhodnutí toho-ktorého servisu, dílera, či servis otvorí, či bude vykonávať štandardnú činnosť, poskytovať všetky servisné služby, alebo režim činnosti obmedzí a to vrátane otváracích hodín. Do veľkej miery to závisí aj od zamestnancov a ich PN, či OČR, alebo dovoleniek.

Idete do servisu? Rúško! Jedine kartou...

Všetky oslovené značky svorne tvrdia to isté. Pri návšteve servisu treba dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Platby za služby je možné vykonať jedine bezhotovostne a to buď kartou cez terminál, alebo platbou na faktúru.

Poprosíme všetkých o mimoriadnu trpezlivosť a maximálnu súčinnosť pri odovzdávaní a preberaní vozidiel, ktoré bude prebiehať za špeciálnych podmienok, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko. Preto v mene našich autorizovaných partnerov žiadame všetkých klientov, aby rovnako dodržiavali servismi stanovené pravidlá a chránili tak ako seba, tak i zamestnancov servisov,“ hovorí konateľ spoločnosti Škoda Auto Ing. Marek Růžička.

Importéri jednotlivých značiek odporučili dílerským sieťam a servisom riadiť sa niekoľkými zásadami pre minimalizovanie rizika šírenia nákazy koronavírusu. Zamestnanci sú povinní dodržiavať a rešpektovať odporučenie ochranných opatrení pri práci v servisoch tak, aby sa minimalizoval osobný kontakt a zabezpečila sa bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov. Toto je konkrétne odporúčanie pre dílerskú sieť a servisy značiek Toyota a Lexus:

  1. Osoba odovzdávajúca vozidlo a osoba preberajúca vozidlo má ochrannú rúšku.

  2. Pri prebratí vozidla musia byť časti vozidla, s ktorými prichádza do styku vodič ošetrené dezinfekčným prostriedkom (napr. volant, radiaca páka, kľučky na dverách, kľúče od vozidla), prípadne preberajúci prevezme vozidlo v ochranných rukaviciach.

Okrem toho je samozrejme potrebné zabezpečenie a rešpektovanie všeobecných nariadení a doporučení v súvislosti s COVID-19.

Zákazníci musia pri odovzdávaní a preberaní vozidiel nosiť rúška, odporúčame nosiť tiež rukavice a samozrejme nechodiť do servisu pri zhoršenom zdravotnom stave, či pri prebiehajúcom ochorení a pri príznakoch podobných tým, ktorými sa prejavuje COVID-19.

Ako je to s náhradnými dielmi? 

Vo väčšine prípadov a vo väčšine opráv s dielcami nie je problém a bežne sa objednávajú. Logistika teda funguje, je však možné, že niektoré komponenty budú meškať, dodávky budú trvať dlhšie. Tu je vyjadrenie zástupcu siete servisných stredísk Profi Auto: 

Súčasná situácia doma i v zahraničí je obrovskou skúškou pre firmy a celú ekonomiku. V tejto dobe je dôležité mať obchodných partnerov, na ktorých sa môžete spoľahnúť. Ako sieť ProfiAuto, ktorá pôsobí na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, robíme všetko pre to, aby sme ochránili zdravie nielen ľudí, ale tiež samotných autoservisov, obchodov a veľkoobchodov, ktoré s nami spolupracujú. Realizovali sme rad preventívnych opatrení a riešení, v súlade so súčasnými hygienickými pokynmi, na ochranu zdravia našich partnerov a zákazníkov. Napríklad kuriéri už nedodávajú balíčky do vlastných rúk a naši obchodní zástupcovia zase pracujú čo najviac z domova, aby minimalizovali priamy kontakt. Okrem toho celé IT oddelenie neustále dohliada na správne fungovanie online katalógu, v ktorom realizujeme takmer 100 % objednávok, odborníci na logistiku priebežne sledujú vývoj a zamestnanci dodržiavajú najnovšie predpisy na ochranu zdravia. Vďaka všetkým týmto krokom pomáhame našim partnerom a klientom v tejto mimoriadnej situácii, ktorá je pre všetkých ťažká a veľmi zložitá,“ hovorí Jindřich Krejčí, riaditeľ projektu ProfiAuto pre Slovensko.

Ako postupovať v prípade nehody a poistnej udalosti, či poruchy na cestách?

Tak ako doteraz. V tomto ohľade sa pre vás nič nemení a práve vďaka zmenám prijatým včera máte šancu, že vám automobil opravia v prijateľnom čase. Rátať však rozhodne treba s potenciálnymi zdržaniami aj vďaka obmedzeniam v prevádzkových hodinách aj vďaka potenciálnym komplikáciám v logistike jednotlivých dielcov. Či vám bude poskytnuté náhradné vozidlo zostáva na rozhodnutí jednotlivých servisov, očakávajte však, že s tým môže byť problém. Skoršie informácie (pred pondelňajším krízovým štábom) vylučovali túto možnosť.

Poisťovne sa snažia zabezpečiť štandardné fungovanie a poskytovať služby tak ako doteraz. Samozrejme s obmedzeniami súvisiacimi s nariadeniami Vlády SR.

Allianz – SP v súvislosti s aktuálnou situáciou vykonala niekoľko preventívnych oparení, no zároveň je zabezpečené plynulé fungovanie všetkých oddelení. Klienti môžu svoju poistnú udalosť nahlásiť online, telefonicky, prípadne aj na pobočke, avšak poisťovňa upravila prevádzkové hodiny všetkých pobočiek, ktoré sú oddnes do odvolania otvorené v čase od 8:00 do 12:00. Po tomto termíne sú k dispozícií pracovníci na telefonických linkách. Odvčera v rámci prevencie zrušili výjazdy ku klientom, za účelom obhliadky. Klientov poisťovňa kontaktuje telefonicky, odbornými otázkami zisťujú rozsah a príčinu poškodení a žiadajú klienta o vyhotovenie fotodokumentácie škody a jej zaslanie online. V prípade, že takýmto spôsobom nie je možné škodu uzavrieť, poisťovňa preplánuje obhliadku na neskorší termín.

Asistenčné služby fungujú v bežnom režime a poskytujú služby v rámci dostupných možností

Poisťovňa Generali taktiež vykonala nevyhnutné úpravy fungovania a poskytovania služieb.

Klientom v týchto dňoch odporúčame nahlasovať poistnú udalosť prostredníctvom Klientskej zóny alebo našej webstránky v sekcii Poistná udalosť, kde nám jednoducho a za pár minút nahlásia poistnú udalosť z bezpečia domova. Hlásiť poistnú udalosť je zároveň možné aj prostredníctvom nášho Kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 38 11 11 17. Výhodou nahlasovania poistnej udalosti prostredníctvom našej stránky alebo Klientskej zóny je zároveň aj aktuálny prehľad o riešení škody, či potreby doloženia chýbajúcej dokumentácie,“ napísala Mgr. Katarína Kukurová špecialistka externej a internej komunikácie poisťovne Generali.

Podobné je to aj pri obhliadkach škodových udalostí: „Pri menších škodách budeme zvažovať nutnosť obhliadky vozidla. V individuálnych prípadoch umožníme vykonanie podrobnej fotodokumentácie škody zo strany klienta.

Pri väčších škodách, ktoré si vyžadujú opravu v autoservise, klientom odporúčame navštíviť náš zmluvný servis, v ktorom vykoná obhliadku vozidla po dohode s klientom zástupca servisu.

V prípade, ak je potrebná obhliadka vozidla technikom poisťovne, využívame všetky technické riešenia pre realizáciu obhliadky tak, aby mohlo dôjsť k zdokumentovaniu poškodenia a zaznamenaniu podkladov potrebných pre likvidáciu poistnej udalosti, aby sme klientov, ako aj našich pracovníkov zbytočne nevystavovali riziku.“

Aj Generali hlási, že asistenčné služby sú klientom poskytované naďalej, pričom je zabezpečené spojenie s operátormi kontaktného centra poskytovateľa asistenčných služieb. Odťahové firmy zatiaľ pracujú bez výraznejších obmedzení, to znamená, že môžu napríklad poskytnúť aj možnosť organizácie odťahu do miesta trvalého bydliska klienta a podobne.

Bezpečnosť klientov, ako aj dodávateľov asistenčných služieb je však pre nás prioritou. Preto je možné, že v období zavedených obmedzení nebudú niektoré služby dostupné (napr. zavreté autoservisy, zabezpečenie náhradných dielov a pod.).  Klientov však budeme o prípadných obmedzeniach náležite informovať, keďže sa tieto môžu v čase meniť.“ dodala Kukurová.

Všetky informácie týkajúce sa pandémie koronavírusu u nás, nájdete na tejto FB stránke. 

 


AUTOR: © Zoznam/jh

Komentáre k článku