15.11.2012

Olej kontrolujte často

Hovorí zákazník v servise: „A ešte mi vymeňte tú tyčku na olej, už je krátka...“ Vtip, ale veru nie celkom nepravdivý. Stále veľa motoristov si myslí, že moderné motory nepotrebujú dolievať olej medzi výmenami.

To je však kardinálny omyl. Kontrola množstva je dôležitá. Olej v motore má viac funkcií: chladí, čistí, odvádza usadeniny, chráni proti korózií, zniuje emisie a má ďalšie, neraz špecifické požiadavky konštruktérov motorov. Celkom prvoradé je však mazanie pohyblivých častí. Mazacia sústava má preto dôležitú úlohu - zásobovať pohyblivé časti agregátu motorovým olejom. Musí sa k jednotlivým častiam dostať v dostatočnom množstve a pod správnym tlakom. Ak množstvo oleja klesne, zníži sa, alebo sa celkom stratí tlak a motor sa prestane mazať. Preto si všímajte kontrolky na prístrojovke. Ak sa počas jazdy rozsvieti symbol olejničky, máte iba pár sekúnd na to, aby ste vypli motor! Snímač tlaku oleja je totiž umiestnený v hlave valcov a keď zasvieti varovanie, chýba olej na mazanie vačkového hriadeľa. Ďalšie časti motora budú o chvíľu tiež bez oleja.  

Kto nemaže, ten nejazdí

Hlavnou príčinou nedostatočného mazania býva: a) malé množstvo oleja v mazacom okruhu  b) nefunkčné olejové čerpadlo – to je síce „až“ druhá najčastejšia, no oveľa vážnejšia príčina s fatálnymi následkami na motor. V jednom aj druhom prípade hrozí jeho zadretie.  Každý motor funguje bez oleja inak. Jeden sa „pridrie“ takmer okamžite, vyjazdený starší motor s väčšími vôľami môže istý čas „ustáť“ chod na sucho. Neváhajte a bez oleja zastavte motor čo najskôr.

Pozor:

Svietiaca kontrolka (väčšinou oranžová) môže byť len upozornenie na nízku hladinu oleja. Ak sa však farba kontrolky zmení na červenú, znamená to výstrahu - určite hneď vypnite motor! Jednotlivé značky vozidiel to majú inak, niekedy už len rozsvietenie kontrolky znamená vážne varovanie, že motor nemá olej. Preto si pozorne preštudujte návod na obsluhu vozidla.

 

Viac nárokov, menší objem

Je to aj dôsledok šetrenia výrobcov, veď menej oleja znamená menej financií. Má to ale na svedomí aj vývoj motorov spolu so zdokonaľovaním olejov. To všetko prináša menšie olejové náplne súdobých motorov pri stále vyšších výkonoch. Aj preto sú dnešné motory oveľa citlivejšie na optimálne množstvo oleja. To spolu s predĺženými servisnými intervalmi prináša motoristom nižšie náklady a zákazníkom úspešne zalepí oči.

Dlhé servisné intervaly sú na... škodu

Ďalšou realitou dnešných dní je predlžovanie servisných intervalov na výmenu oleja. Názor, že za to môže skvalitňovanie olejov a aditív je pravdivý len čiastočne. Či sa nám to páči, alebo nie, dnes nemá nikto záujem postaviť motor, ktorý vydrží extrémne porcie kilometrov. Žiaduca je totiž čo najčastejšia obmena vozového parku (čo je inak v kontexte s komplexným pohľadom na ekológiu smiešnym nezmyslom). Výrobcovia dokážu s veľkou presnosťou spočítať, koľko oleja motor potrebuje na to, aby vydržal určitý počet kilometrov. Výmenné intervaly tiež navrhne tak, aby čo najviac využil možnosti oleja a pokiaľ možno, aby sa olej z motora dostal až na hranici svojich schopností. Na oko to totiž šetrí peňaženku majiteľa. Kedysi konštruktéri motorov také možnosti nemali, preto navrhovali motory s väčšími rezervami a ich masívnejšia konštrukcia bola akousi poistkou.

Spotreba oleja je prirodzená

Každý motor má svoju prirodzenú spotrebu oleja. Ak je olejová náplň väčšia, obyčajne vydrží bez doliatia do ďalšej výmeny, najmä menšie objemy náplní však vyžadujú občasné doliatie, čím sa navyše medzi výmenami čiastočne spomaľuje degradácia oleja. Je to vlastne akási žiadaná „regenerácia“ oleja dolievaním medzi výmenami. Pri bežnom spaľovacom procese sa olej spaľuje vďaka prieniku do valcov pri mazaní stien valcov a vedení ventilov. Okrem toho oxiduje a znečisťuje sa úsadami karbónu. Nekvalitné palivá s obsahom uhľovodíkov s vysokým bodom varu kondenzujú na stenách valcov a stierajú sa do olejovej náplne. Zdá sa, akoby sa olej nespotreboval, extrémne dokonca olej pribúda. Dlhšie intervaly výmen kladú vyššie nároky na výdrž oleja. Odborníci neraz odporúčajú meniť olej skôr, ako predpisujú pod vplyvom marketingu výrobcovia áut. Záleží na konkrétnom aute a hlavne spôsobe používania.

Snímače snímajú

Niektoré motory majú snímače množstva oleja, pri pokles olejovej náplne pod isté množstvo sa rozsvieti informačná kontrolka - zvyčajne oranžová. Nemusíte hneď zastaviť, no pri najbližšej príležitosti dolejte olej. Mercedes-Benz dokonca na displeji presne ukáže, koľko oleja treba doliať.

Viac nie je vždy lepšie

Dávajte pozor, aby ste pri výmene, alebo pri dolievaní oleja do motora nenaliali viac ako treba. Aj veľa oleja škodí. V mazacej sústave sa totiž zvýši tlak a keď prebytok neunikne cez odvetranie kľukovej skrine, môže poškodiť dôležité tesnenia. Olej začne z motora unikať. Problémom je tiež penenie oleja v olejovej vani od rotujúceho kľukového hriadeľa. Tak do systému vniknú vzduchové bubliny. Prerušia olejový film na mazaných súčiastkach a to spôsobí ich pridieranie. Veľa oleja tak paradoxne spôsobí zadretie motora.

Jozef Vydra
ZDROJ: motoroveoleje.eu, nytimes.com, eoil.sk

Komentáre k článku