04.08.2017

RADÍME VÁM: Čo robiť po nehode v Chorvátsku

Neznalosť predpisov neospravedlňuje - ani keď ste cudzincom.,chorvátsko,rady,tipy,

Odborníci ÚAMK upozorňujú, že predpisy spojené s dopravnými nehodami, vymáhanie pokút a ďalšie okolnosti sa v Chorvátsku líšia, hoci je súčasťou EÚ.

Je to tak v mnohých krajinách, pričom Chorvátsko nie je výnimkou - v prípade havárie musí mať cudzí motorista záznam o dopravnej nehode. Ak sa stanete účastníkom nehody, musíte najprv zavolať políciu. A to na čísle 192.

V tejto chvíli nie je dôležité, čo potrebujete pre svoju poisťovňu, ak dôjde k zrážke vášho vozidla na Jadrane s iným autom, alebo k inej nehode. Držme sa najskôr toho, čo vyžadujú predpisy danej krajiny. Tie hovoria jasne, že bez potvrdenia o nehode nesmiete z Chorvátska vycestovať. Takže na prvom mieste je zdvihnúť telefón, zavolať na číslo 192 a vyčkať na príchod polície. Samozrejme, ak je nevyhnutné hýbať s vozidlom, vzhľadom k zablokovaniu dopravy, je na mieste vyznačiť na vozovke polohu vozidiel. Tiež je vhodné všetko nafotiť napríklad na mobilný telefón.

Za to, že vozidlo po havárii prekáža premávke, hrozí pokuta vo výške 500 HRK (asi 66 eur). Avšak až desaťkrát toľko - od 2 000 do 5 000 HRK (do 658 eur) môže dostať ten, kto nechce poskytnúť informácie pre ďalšieho účastníka nehody o sebe, alebo vozidle, prípadne nechce vyplniť Európsku správu o nehode. Ak došlo k ujme na zdraví, je vždy povinnosť zavolať políciu. Pre zahraničných motoristov v zásade taká nutnosť vyplýva aj v prípade havárie len s poškodením auta. Cudzinec totiž pre odchod z krajiny musí mať potvrdenie od polície o danej nehode.

Chorvátska polícia nevystavuje záznam o dopravnej nehode (Zapisnik o očevidu) priamo na mieste. Vystaví ho len na príslušnom policajnom oddelení. Účtuje si za to správny poplatok 20 HRK.

Iné pravidlá, na rozdiel od našich, platia aj v prípade, že nie ste ochotný zaplatiť na mieste pokutu za priestupok, ktorú vám stanovila chorvátska polícia, ktorá vás zadržala. Ak zaplatíte na mieste, zvyčajne je pokuta znížená na polovicu. To je bežná prax. Iné to je, ak odmietnete zaplatiť úplne. V tom prípade môže polícia cudzincovi zadržať cestovný doklad a o prípade telefonicky informuje územne príslušný Priestupkový súd. Ten stanovuje dátum a čas konania o vašom priestupku, čo vám polícia oznámi na mieste. Zvyčajne je to nasledujúci prvý pracovný deň po spáchaní priestupku.

Priestupkový súd rozhodne o danom priestupku cudzinca a až následne, po zaplatení stanovenej sankcie, polícia vráti cudzincovi preukaz totožnosti. Ak takú sumu na mieste motorista nemá, určí sa mu lehota, do kedy treba čiastku uhradiť. Ak sa tak nestane, peňažný trest sa automaticky zmení na trest odňatia slobody. Ten v prípade prítomnosti v Chorvátsku musí cudzinec nastúpiť okamžite. Ak už odcestoval, bude sa trest vyžadovať pri budúcej návšteve a kontrole policajnými alebo inými štátnymi orgánmi. Ak však stanovenú čiastku uhradí motorista v stanovenej lehote, považuje sa za uhradenú celá suma, hoci budú zaplatené len jej dve tretiny.

No a rada na záver – ak by ste mali akékoľvek pochybnosti, alebo sa potrebujete poradiť, môžete zavolať tiež slovenských policajtov. Aj počas tohtoročných letných prázdnin sú pre  slovenských dovolenkárov v Chorvátsku k dispozícii naši policajti. Štyri dvojčlenné hliadky pôsobia v najnavštevovanejších rekreačných oblastiach od 1. júla do 31. augusta.

Po prvýkrát majú služobné autá s označením Polícia. Sú mobilnejší a tak môžu pomáhať prakticky po celom pobreží Jadranského mora. Naši policajti sú ľahko rozpoznateľní, slúžia v slovenských policajných uniformách vždy spoločne s chorvátskymi policajtmi, nemajú tam však žiadne policajné právomoci.

Prioritne sú v oblasti Trogir, Split, Podgora, Tučepi, Brela, Makarska (Splitsko-dalmatínske policajné riaditeľstvo, policajná stanica Trogir, ul. Put Muline 1). V prípade núdze sú na telefónnom čísle +385 99 7201 001. V rekreačnej oblasti Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija, Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, Baška, Malinska, Mošćenička Draga (Primorsko-goranské policajné riaditeľstvo, policajná stanica Crikvenica, ul. Kralja Tomislava 85 a) ich zase môžu slovenskí občania kontaktovať na čísle +385 99 7201 002. Ak to však bude potrebné, môžu byť vyslaní aj na iné miesta.

Jozef Vydra
ZDROJ: ÚAMK ČR

Komentáre k článku