28.02.2017

V Bosne a Hercegovine platia zásadne prísnejšie predpisy!

Od 15. februára sa zmenil zákon o bezpečnosti cestnej premávky na vozovkách Bosny a Hercegoviny.

Je to zásadná informácia, pretože aj našinci sa častejšie vyberajú na územie Bosny a Hrcegoviny.  Slováci už dávno objavili krásy južných krajín, aj čaro tejto krajiny. S tým, ako sa postupne predlžuje diaľnica na juh Chorvátska, pribúda tých, ktorí sa do tejto krajiny vydávajú automobilom. Preto je vhodné mať dostatok informácií o dopravných predpisoch tejto krajiny.

Začnime tým, že bezpečnosť cestnej premávky v Bosne a Hercegovine je jednou z najhorších v Európe. Dokladá to fakt, že v tak malej krajine počas posledného desaťročia došlo k takmer 3 600 úmrtiam na cestách. Je to dané nielen zlým dodržiavaním existujúcich predpisov, ale aj legislatívou samotnou, ktorá už dávno nezodpovedala súčasnému stavu. Doteraz bol v platnosti zákon z roku 2006.

Na nových predpisoch sa podieľali odborníci štátnej komisie. Pracovali v nej aj špecialisti miestneho automotoklubu BIHAMK. Nejde však len o nejakú novelu, ale zásadne nový predpis moderného poňatia. Súčasnosti tiež novo zodpovedajú aj sankcie za jeho porušovanie, čo sa samozrejme môže dotknúť aj zahraničných, teda aj slovenských motoristov. Nemali by ste teda byť zaskočení tým, že oveľa prísnejšie dopravné pokuty predstavujú až niekoľkonásobné zvýšenie doterajších pokút.

Z podkladov a zdrojov českého ÚAMK a v spolupráci s partnerským automotoklubom BIHAMK sme pripravili prehľad najzávažnejších dopravných priestupkov a postihov, ktorých by ste sa mali vystríhať pri jazde v Bosne a Hercegovine.

• Telefonovanie a držanie mobilného telefónu počas riadenia automobilu, alebo rozptyľovanie sa audio alebo video zariadením za jazdy - pokuta 50 - 150 eur.
• Ak je mobilný telefón alebo iné zariadenie používané cez slúchadlá v oboch ušiach u cyklistov alebo aj ostatnými vodičmi jednostopových vozidiel, môže byť uložená pokuta od 20 eur, u chodcov môže byť uložená pokuta od 20 eur.
• Jazda bez zapnutých bezpečnostných pásov (platí pre vodiča a všetkých cestujúcich vo vozidle) - pokuta 50 - 150 eur.
• Ak je dieťa mladšie ako 12 rokov počas jazdy na prednom sedadle, môže byť uložená pokuta 200 - 500 eur.
• Ak vodič odmietne testovanie na drogy alebo prítomnosť alkoholu v krvi, musí zaplatiť pokutu 200 - 500 eur.
• Vedenie vozidla bez vodičského preukazu, pokuta 200 - 500 eur.
• Jazda v neregistrovanom vozidle - môže byť udelená pokuta 200 - 500 eur.
• Vodič, ktorý sa agresívne rozbieha s vozidlom a spôsobuje aj vysokú hladinu hluku, môže byť pokutovaný za 25 - 125 eur.

Prekročenie stanoveného rýchlostného limitu:
• o viac ako 30 km/h, pokuta od 200 do 500 eur,
• od 20 do 30 km/h nad povolenú rýchlosť, môže byť uložená pokuta 50 - 150 eur,
• medzi 10 až 20 km/h nad povolenú rýchlosť, pokuta 25 eur.

Jazda pod vplyvom alkoholu:
• podiel alkoholu viac ako 1,5 g/1 kg hmotnosti: pokuta 200 – 500 eur, navyše môže byť osoba zadržaná vo väzbe na policajnej stanici, a to maximálne po dobu 12 hodín,
• medzi 0,8 až 1,5 g/1 kg, pokuta 50 - 150 eur,
• medzi 0,3 a 0,8 g/1 kg, pokuta 25 - 125 eur,
• do 0,3 g/1 kg (iba pre vodičov mladších ako 21 rokov, profesionálnych a začínajúcich vodičov), pokuta 25 eur.

Komentáre k článku