25.11.2020

Transformátory pre LED osvetlenie

Transformátor je klasickou elektronickou súčiastkou, ktorá slúži pre reguláciu a usmerňovanie prúdových charakteristík.

Cieľom súčiastky je dosiahnuť optimálnych hodnôt odpovedajúcim danej konštrukcii elektrického obvodu. Koncept transformátora spočíva vo využití prenosu napätia prostredníctvom elektromagnetickej indukcie medzi dvomi alebo viacerými cievkami, ktoré sú od seba oddelené izolačnou vrstvou.

Vinutie cievok udáva transformaný pomer, pritom je možné ho vytvoriť na jednom alebo viacerých jadrách. Každá z cievok predstavuje samostatný okruh, ktorý sa zapája ako primárne alebo sekundárne vinutie – primárna cievka je vstupná, teda tá, ktorá prijíma napätia zo zdroja, sekundárna cievka je potom výstupná prenášajúca transformované (zväčšené či zmenšené, alebo zhodné) napätie na cieľový obvod. Aplikácia jednotlivých typov a veľkostí transformátorov je veľmi rôznorodá a nachádzajú uplatnenie predovšetkým v zložitejších systémoch, ktoré vyžadujú selektívny rozvod prúdových charakteristík.

Transformátory pre osvetlenie

Bežným využitím transformátorov je vedľa adaptérov a riadiacich prvkov tiež stabilizácia zdroju napätia pre osvetlenie. Ak vyberáte vhodný typ transformátora v tejto oblasti je nutné zohľadňovať typ svietidla, ktorý majú ovládať. Štandardne sú v tomto smere rozlišované transformátory pre halogénové svietidlá a transformátory pre LED svietidlá, ktoré sa medzi sebou líšia predovšetkým menovitým výstupným napätím. Oba tieto druhy transformátorov sú ur

ené pre generovanie nízkeho napätia, u halogénových svietidiel je však nutné zaistiť pomerne vysokú hodnotu prúdu, ktorá znemožňuje ich aplikáciu pre LED. U LED svietidiel sa preto používajú špeciálne typy transformátorov ur

ených priamo pre túto aplikáciu.

Charakteristika LED svietidiel

LED svietidlá sú v posledných rokoch veľmi obľúbenými svetelnými zdrojmi najmä pre ich nízku spotrebu a pomerne širokú ponuku typologických svetelných vizuálnych charakteristík (biele

i žlté – alebo inak farebné svetlo, mäkké či tvrdé svetlo). Princíp LED svietidiel je založený na využití vlastností diódy emitujúcej svetlo, ktorá je zostavovaná do väčších celkov s veľmi variabilným systémom zapojenia. Týmto spôsobom je možné vytvárať príjemné zostavy s kompaktnými a odolnými svetelnými zdrojmi a vysokou životnosťou. Tá vyžaduje predovšetkým stabilné napätia odpovedajúcej hodnoty, ktoré v prípade potreby zaisťujú vhodné transformátory. Štandardne sa používajú dva typy LED osvetlenia:

  • vysokonapäťové – vhodné pre napájanie priamo zo siete bez nutnosti transformácie

  • nízkonapäťové – vyžadujúce zaistenie kontinuálneho napájania nízkym napätím z transformátora

Transformator môže byť priamo zabudovaný do systému osvetlenia, alebo je nutné ho doplniť. V prípade prídavného transformátora je potrebné vybrať súčiastku s kompatibilnými konektormi.

 


 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: PR TME

Komentáre k článku