08.08.2017

Toyota zachránila Mazdu pre budúcnosť

Jedna z najväčších automobiliek na svete podala pomocnú ruku japonskej automobilke.

Spoločnosti Toyota Motor Corporation (Toyota) a Mazda Motor Corporation (Mazda) totiž v piatok 4. augusta 2017 podpísali dohodu o uzatvorení obchodného a kapitálového spojenectva so zameraním na ďalšie posilnenie partnerskej spolupráce. Zmluva predstavuje začiatok významnej spolupráce zameranej prioritne na mobilitu. Obe firmy čaká spoločná budúcnosť a trvalé dosiahnutie udržateľného rastu. Dohoda je pozitívnym výsledkom dvojročných spoločných rokovaní medzi oboma spoločnosťami.

Ešte 13. mája 2015 uzatvorili spoločnosti Toyota a Mazda dohodu o vybudovaní obojstranne prínosnej partnerskej spolupráce, v ktorej zúročia zdroje oboch spoločností a vzájomne doplnia produkty a technológie s cieľom vyrábať ešte príťažlivejšie automobily. Odvtedy obe automobilky rokovali o rôznych oblastiach spolupráce založenej na princípe dlhodobého rovnocenného vzťahu.

V strednodobom až dlhodobom horizonte vznikne medzi týmito spoločnosťami obojstranne výhodný vzťah, ktorý bude rešpektovať autonómiu a rovnoprávnosť jednotlivých strán a smerovať k spoločným projektom.

Hlavné body dohody:
1) Založenie spoločného podniku na výrobu automobilov v Spojených štátoch
2) Spoločný vývoj technológií pre elektromobily
3) Spoločný vývoj technológií pre automobily pripojené k internetu
4) Spolupráca na vyspelých bezpečnostných technológiách
5) Rozšírenie komplementárnych výrobkov

Toyota a Mazda sa zároveň dohodli na kapitálovom spojenectve, kde si obe spoločnosti zachovajú nezávislosť a rovnoprávnosť. V rámci tohto kapitálového prepojenia spoločnosť Toyota získa novo vydané akcie spoločnosti Mazda, ktorá získa vlastné akcie spoločnosti Toyota v rovnakej hodnote ako Toyotou získané akcie Mazdy. Hodnota akcií získaných oboma spoločnosťami bude totožná.

Prezident spoločnosti Toyota Akio Toyoda o dohode vyhlásil: „Najväčším prínosom našej spolupráce je, že sme našli nového partnera, ktorý sa venuje automobilom so skutočným zanietením. V spoločnosti Toyota to zároveň prebudilo súťaživého ducha a zvýšilo naše odhodlanie nedopustiť, aby nás Mazda predstihla. Ide o partnerstvo, v rámci ktorého budú milovníci automobilov spolupracovať na výrobe ešte lepších vozidiel. Taktiež ide o uskutočnenie nášho želania, aby sme nikdy neurobili z automobilov len obyčajný spotrebný tovar.“

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Mazda Masamiči Kogai uviedol: „Nič by mi neurobilo väčšiu radosť než to, keby sme prostredníctvom tohto spojenectva dokázali posilniť automobilový priemysel a získať ďalších priaznivcov automobilov. Chceme to dosiahnuť spojením dvoch súťaživých partnerov, ktorí sa budú navzájom podnecovať, čo povedie k inováciám a podpore nadaných ľudí a vedúcich pracovníkov.“

Okrem zúročenia svojich predností pre zdokonalenie technológií chcú Toyota a Mazda prostredníctvom svojho partnerstva prehĺbiť aj vzájomnú spoluprácu.

Podrobnosti dohody o obchodnom spojenectve

Založenie spoločného podniku na výrobu automobilov v USA
Každá strana sa bude podieľať rovnakou finančnou čiastkou. Závod má mať odhadovanú výrobnú kapacitu približne 300 tisíc jednotiek ročne. Obe firmy zatiaľ čakajú na povolenie príslušných štátnych úradov a začnú sa zaoberať podrobnými plánmi o spustení prevádzky nového závodu v roku 2021.

Podnik si vyžiada investíciu približne 1,6 miliardy dolárov a ponúkne 4 000 pracovných miest. Okrem spolupráce v oblasti produktov a technológií, chcú Toyota a Mazda vďaka novej výrobnej spolupráci zvýšiť aj svoju konkurencieschopnosť. Spoločnosť Mazda predpokladá vyrábať crossoverové modely, ktoré uvedie na severoamerický trh, Toyota pre rovnaký trh plánuje vyrábať modely Corolla. V novom závode spoločnosti Toyota v mexickom Guanajuate, ktorý je práve vo výstavbe, plánuje Toyota namiesto Corolly vyrábať modely Tacoma.

Spoločný rozvoj technológií pre elektromobily
S celosvetovo rastúcim dopytom po elektromobiloch sa spoločnosti Toyota a Mazda budú venovať spoločnému rozvoju technológií pre základnú štruktúru vozidiel poháňaných elektrickou energiou, budú si pritom aktívne vymieňať odborné poznatky. Technológie im umožnia rýchle reagovať na regulácie a trendy na trhoch vo všetkých krajinách.

Spoločný rozvoj technológií pre vozidlá pripojené k internetu a bezpečnosť
Obe spoločnosti budú spolu vyvíjať technológie pre systémy palubných informačných a zábavných multimédií, pritom bude Toyota s Mazdou spolupracovať v oblasti svojich technológií V2V („vehicle-to-vehicle“) pre komunikáciu medzi vozidlami a technológií V2I („vehicle-to-infrastructure“) s cieľom vytvoriť mobilnú spoločnosť bez nehôd.

Rozšírenie komplementárnych výrobkov
Mazda v súčasnosti dodáva spoločnosti Toyota v Severnej Amerike kompaktný sedan. Toyota bude spoločnosti Mazda v Japonsku dodávať kompaktnú dodávku typu „two-box“. Obe firmy zvážia aj možnosti ďalších komplementárnych výrobkov na celosvetovej úrovni.

Podrobnosti o kapitálovom spojenectve
Toyota prostredníctvom tretej strany získa 31 928 500 novo vydaných kmeňových akcií spoločnosti Mazda (podiel 5,05 % na základe vydaných akcií po navýšení kapitálu; celková hodnota 50 miliárd jenov, t.j. vyše 382 miliónov eur).

Mazda prostredníctvom tretej strany získa vlastné akcie spoločnosti Toyota, ktoré budú mať rovnakú hodnotu ako akcie spoločnosti Mazda získané Toyotou (podiel 0,25 % na základe vydaných akcií).

Obe spoločnosti majú v pláne čiastočne využiť výnosy z navýšenia kapitálu a predaja vlastných akcií prostredníctvom tretích strán na financovanie kapitálových výdajov spojených so založením spoločného podniku na výrobu automobilov v USA. Obe spoločnosti zvážia ďalšie posilnenie svojho kapitálového spojenectva v súlade s priebehom ich obchodného spojenectva. Odhadovaný dátum akvizície akcií (dátum splatnosti): pondelok 2. októbra 2017.

Komentáre k článku