Zľava doprava: Matthias Lührs, vedúci Region Overseas Mercedes-Benz Cars, Andrej Glatz, po novom pôsobiaci v skupine Motor-Car, a Stephan Moebius, novo menovaný generálny riaditeľ MBSK