Elektronická platba mýta - ENC je lacnejšia a podstatne rýchlejšia cez vyhradené pruhy na mýtniciach označených takýmito tabuľami.

Zdroj: hac.hr