Na mýtniciach nájdete toto logo, kade prejdete bez zastavenia, len spomalíte, aby systém zaregistroval vaše zariadenie.

Zdroj: hac.hr