Príčinou nefunkčnosti môže byť napríklad aj netesnosť chladiaceho okruhu.

Zdroj: Matej Schneider, Inter Cars