Prostredie neznačkových servisov neraz viac pripomína rodinný podnik, ale to nemožno zovšeobecňovať.

Zdroj: Matej Schneider, Inter Cars