Neznačkové servisy musia používať originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné dielce a garančné opravy.

Zdroj: Matej Schneider, Inter Cars