10.05.2022
Prešov nový úsek i
Ilustračné foto
Zdroj: TASR - Milan Kapusta

V Prešove sa začína rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici

V Prešove sa v pondelok začala rozsiahla rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici.

V Prešove sa v pondelok (9. 5.) začala rozsiahla rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici, ktorý vedie ponad železničnú trať Prešov - Plaveč. V súvislosti so stavebnými prácami dôjde k dopravným obmedzeniam, ktoré sa dotknú vodičov, cyklistov ipeších účastníkov cestnej premávky. Opravu mosta za viac ako 1,7 milióna eur bez DPH pre mesto Prešov zrealizuje spoločnosť Eurovia SK. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Simona Tančáková.

Cestnú a osobnú dopravu presmeruje dočasné dopravné značenie na okolité miestne komunikácie. Na križovatkách Škultétyho – Budovateľská a Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho sa upraví svetelná signalizácia.

Rekonštrukcia si vyžaduje aj presmerovanie trolejovej dopravy zo Škultétyho ulice, zo smeru od mestskej haly, na ulicu Budovateľská. S tým je spojená realizácia odbočky na trakčnom vedení. Tranzitná doprava sa presmeruje mimo centra a Škultétyho ulice na obchvat a cesty prvej triedy v smere Košice – Poprad, Košice – Bardejov a späť. Na niekoľko dní a etáp sa vylúči aj železničná doprava, cestujúcich tak prepravia náhradné dopravné prostriedky.

Kompletná uzávera ulice Škultétyho bude trvať približne osem mesiacov. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 120 metrov.

"V rámci stavebných prác sa zrekonštruuje existujúci cestný nadjazd a upraví sa šírkové usporiadanie priľahlých úsekov komunikácie pred a za mostom. Upravia sa chodníky a preloží sa telekomunikačný kábel zavesený na nosnej konštrukcii mosta. Nové dažďové vpusty sa napoja na existujúcu kanalizáciu na Radlinského ulici. Rekonštrukcia zahŕňa aj ochranu železničnej trate Prešov – Plaveč pod mostným objektom a potrebné ochranné opatrenia trakčného vedenia," uviedla Tančáková.

Pôvodný most bol postavený v 50. rokoch minulého storočia ako trojpoľová trámová železobetónová konštrukcia s celkovou dĺžkou 30,8 metra. Technický stav mostného objektu nevyhovuje súčasnému zaťaženiu cestnou dopravou. Je v havarijnom stave a svojím príslušenstvom ohrozuje cestnú dopravu na moste, premávku na železničnej trati Prešov – Plaveč a peších prechádzajúcich po moste. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej a železničnej premávky.

 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku