24.05.2021
Železnice
Železnice
Zdroj: TASR

ŽSR potrebujú na tento rok o 115 mil. eur viac ako stanovil rozpočet

Rok 2021 je v oblasti dotácie na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky opäť veľmi nepriaznivý.

 

Rozpočet verejnej správy stanovil pre ŽSR dotáciu na rok 2021 vo výške 244 miliónov eur. To je o 115 miliónov eur menej ako je požiadavka ŽSR, ktorá odzrkadľuje skutočnú potrebu v súvislosti so stavom prvkov železničnej infraštruktúry. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

Prvoradým cieľom ŽSR je podľa hovorkyne udržanie bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej prevádzky, k čomu je potrebné dofinancovanie na bežnú údržbu, ale aj riešiť takzvanú odloženú údržbu z predchádzajúcich rokov. Druhým cieľom je realizovať významné investičné akcie modernizácie tratí v úsekoch Poprad - Lučivná, Devínska Nová Ves – Kúty – štátna hranica, prestavbu uzla Žilina a dokončenie posledných rozostavaných úsekov medzi Bratislavou a Žilinou. K tomu železnice potrebujú pokryť výdavky na spolufinancovanie a neoprávnené náklady v objeme 53 miliónov eur.

"Maximálna pozornosť bude venovaná aj novým možnostiam financovania zlepšenia stavu železničnej infraštruktúry v rámci fondu obnovy. Okrem dispečerizácie vybraných tratí, elektrifikácie nových úsekov, chceme riešiť i prestavbu výpravných budov, ktoré sú vstupnými bránami na železnicu," priblížila pre TASR Feik Achbergerová. Medzi ďalšie úlohy podľa nej patrí personálna oblasť, kde je potrebné udržanie kvalifikovaných zamestnancov a vytváranie podmienok na prípravu nových perspektívnych zamestnancov.

Zároveň skonštatovala, že platnosť zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry medzi ŽSR a Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorá bola uzavretá v roku 2017, sa končí tento rok. Železnice preto pripravujú nový návrh znenia zmluvy, ktorý bude obsahovať aj zmenu spôsobu financovania a zároveň bude určená potreba zdrojov na ďalšie obdobie. Návrh zmluvy je v procese tvorby a uskutočňujú sa diskusie s rezortom dopravy. ŽSR preto nechcú bližšie špecifikovať plánované zmeny. "Každopádne je cieľom adresnejšie sledovanie použitia finančných prostriedkov a zabezpečenie financovania v dlhodobejšom horizonte," naznačila hovorkyňa ŽSR.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) tiež aktuálne vedie rokovania s MDV, a to vo veci finančného vysporiadania doplatku zo zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme za rok 2019. Hovorca ZSSK Tomáš Kováč podotkol, že doplatok zo zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme za rok 2020, ktorý nebol zálohovou úhradou poskytnutou v roku 2020 zo štátneho rozpočtu finančne vysporiadaný, je v zmysle zmluvy platnej v roku 2020 splatný do 31. decembra 2022. "Okrem toho ZSSK rokuje s MDV SR o financovaní dopravných služieb vo verejnom záujme zo zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v druhom polroku 2021 a o financovaní investícií plánovaných ZSSK v roku 2021," uviedol Kováč pre TASR.

Priestor na dodatočné financovanie železničných spoločností by sa mal vytvoriť novelou zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Tá počíta s dofinancovaním ŽSR a ZSSK a úhradou straty za roky 2019 a 2020 v celkovej sume 353 miliónov eur. V tejto súvislosti sa očakáva prijatie memoranda medzi rezortmi financií a dopravy a oboma spoločnosťami, ktorého cieľom bude stanoviť podmienky, za akých dôjde k realizácii ich dofinancovania. Novela zákona, ktorú už schválila vláda, je v parlamente, kde majú poslanci rozhodovať o tom, či ju prerokujú v tzv. zrýchlenom režime.
 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku


Stream naživo