30.09.2020

Veľkoplošné opravy ciest 1. triedy sa konečne rozbehnú. Už tomu nič nebráni

SSC obhájila pred ÚVO postup pri tendri na veľkoplošné opravy ciest 1.triedy.

Slovenská správa ciest (SSC) obhájila svoj postup pri hodnotení súťaže na veľkoplošné opravy ciest I. triedy na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Námietky jedného z uchádzačov proti vyhodnoteniu ponúk nielen že ÚVO prvostupňovým rozhodnutím zamietol ako neopodstatnené, ale Rada ÚVO ako druhostupňový odvolací orgán úradu zamietla odvolanie tohto uchádzača.
SSC v októbri 2019 vyhlásila novú súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy, ktorá je rozdelená na časti. Cenu odhadla na 166,56 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). SSC musela pôvodnú súťaž zrušiť na základe rozhodnutia ÚVO práve pre nerozdelenie zákazky na časti. Zákazka zahŕňa opravy vozoviek po celom území Slovenska na cestách prvej triedy výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky. Cieľom je zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženie životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Najviac ciest sa opraví v Banskobystrickom kraji, kam by malo smerovať približne 24 % z plánovanej investície.
"Táto zákazka je prioritou SSC. Ide o zákazku, ktorá bude mať celospoločenský prínos, keďže ide o opravy ciest prakticky vo všetkých samosprávnych krajoch SR. Pre úspešné ukončenie procesu obstarávania, a čo najskoršie uzatvorenie rámcových zmlúv sme vynaložili maximálne úsilie," uviedla v stanovisku pre médiá generálna riaditeľka SSC Martina Tvrdoňová.
Priblížila, že už v máji tohto roka boli vyhodnotené predložené ponuky a určení úspešní uchádzači. "Pri takto obrovskom tendri sa dalo očakávať, že budú uplatňované revízne postupy, avšak môžem len vysloviť potešenie, že napriek podaným námietkam a odvolaniu ÚVO nezistil v postupe kontrolovaného žiadne porušenie zákona o verejnom obstarávaní a v plnej miere potvrdil správnosť konania SSC v tejto zložitej súťaži," doplnila Tvrdoňová.
SSC k námietkam aj k odvolaniu poskytla úradu na obhajobu svojho postupu písomné stanovisko. Výsledkom tohto procesu bolo, že Rada ÚVO odvolanie navrhovateľa v písomnom stanovisku ÚVO zamietla, čím konštatovala skutočnosť, že SSC v procese súťaže nepochybila a ponuky uchádzačov vyhodnotila v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní za súčasného dodržania všetkých princípov verejného obstarávania.
SSC vyzve uchádzačov na súčinnosť pri uzatváraní zmluvy, a to do 30. septembra, pričom zmluvu podpíše v najbližších týždňoch. Výsledkom verejnej súťaže bude rámcová dohoda uzatvorená minimálne s dvomi, maximálne s tromi uchádzačmi v každej z troch častí tendra, ako aj následná elektronická aukcia s ich účasťou na opravy jednotlivých cestných úsekov. Úspešní uchádzači sa zúčastnia na elektronickej aukcii pre konkrétny úsek cesty, SSC začne aukcie realizovať po podpísaní zmluvy. Do veľkoplošných opráv ciest plánuje SSC počas roka 2021 preinvestovať 50 miliónov eur.
 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku