16.09.2020

Dovoz starých áut zo zahraničia už nebude taký výhodný. Zmení sa registrácia

MF SR chce zaviesť environmentálne kritérium pri registračnom poplatku.

Správny poplatok za zápis držiteľa vozidla do evidencie, označovaný ako registračný poplatok, by sa mal zmeniť z majetkovej formy dane na majetkovo-environmentálnu daň. Zaviesť by sa malo environmentálne kritérium, zvýhodnené tak majú byť vozidlá prijateľnejšie pre životné prostredie. Vyplýva to z predbežnej informácie k novele zákona o správnych poplatkoch, ktorú pripravuje Ministerstvo financií (MF) SR.

V súčasnosti sa pre výpočet registračného poplatku využíva vzorec obsahujúci dva základné parametre, a to výkon motora a koeficient zostatkovej hodnoty vozidla. Tento vzorec je unifikovaný pre všetky vozidlá rovnako, teda bez rozdielu, či ide o nové vozidlo, alebo ojazdené tuzemské či ojazdené dovezené vozidlo. "Základná sadzba správneho poplatku v sume 33 eur, ktorá zabezpečuje krytie administratívnych nákladov za zápis držiteľa do evidencie vozidiel, sa návrhom nezmení," uvádza rezort financií v materiáli zverejnenom na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Mala by sa teda zmeniť povaha tohto poplatku na majetkovo-environmentálnu daň pri výške poplatku prevyšujúcej základnú sadzbu 33 eur, ktorá slúži na krytie administratívnych nákladov spojených s úkonom správneho orgánu. Zmena spočíva v zavedení ďalšieho parametra do vzorca výpočtu sumy správneho poplatku pridaním environmentálneho kritéria. Jeho určenie by malo byť zrejmé z dokladov každého vozidla bez ohľadu na jeho vek. "Uvedený zámer priamo zvýhodní vozidlá, ktoré sú prijateľnejšie pre životné prostredie a znevýhodní vozidlá škodlivejšie životnému prostrediu," zdôraznilo MF SR s tým, že návrh novely zákona je súčasťou plnenia programového vyhlásenia vlády. Pripomienkové konanie k návrhu by sa malo začať v októbri až novembri.
 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku