04.08.2020

Kompenzačné opatrenia pri stavbe D4/R7 viaznu. Pre ochranu biotopov sú významné

Zhotoviteľ diaľnice D4 plánuje dokončiť kompenzačné opatrenia.

Spoločnosť D4R7 Construction plánuje dokončiť kompenzačné opatrenia, ktoré sa mali realizovať pri výstavbe diaľnice D4/R7 ako náhrada za zničené biotopy. Hlavný zhotoviteľ diaľnice to pre TASR uviedol v reakcii na environmentálnu organizáciu SOS/BirdLife Slovensko, ktorá na nedostatočnú kompenzáciu upozornila.

"D4R7 môže vykonávať práce len v súlade so zmluvou a stavebnými povoleniami, to sa týka aj kompenzačných opatrení, ktoré plánujeme dokončiť," uvádza spoločnosť.

Prvý úsek diaľnice D4 sa podľa SOS/BirdLife otváral v rozpore s legislatívou o ochrane prírody. Dôvodom je, že časť kompenzačných opatrení sa začala realizovať, no tie dôležité stále chýbajú. Kompenzačné opatrenia sa nezačali robiť v zasypanom Biskupickom ramene, chýba aj náhrada za zničené biotopy pre bociana čierneho. Nezačalo sa ani so zatrávnením biotopov pri bratislavských Rusovciach. Enviroorganizácia sa preto v tejto veci obráti so sťažnosťou na Európsku komisiu.
Ministerstvo životného prostredia chce iniciovať rokovania s rezortom dopravy, Národnou diaľničnou spoločnosťou a SOS/BirdLife Slovensko. V čo najkratšom čase plánuje nájsť vhodné riešenie pre Biskupické rameno a rusovské biotopy, v ktorých sa mali realizovať kompenzačné opatrenia pri výstavbe D4/R7.

Rezort dopravy si uvedomuje, že v súčasnosti nie sú zrealizované všetky kompenzačné opatrenia. Dôvody nerealizovania kompenzácií sú však mimo kontroly ministerstva.
Na západnom Slovensku prednedávnom sprístupnili rýchlostnú cestu R7 a časť diaľnice D4, a to v úsekoch Ketelec - Dunajská Lužná, Dunajská Lužná - Holice a Ketelec - Rovinka.

SOS/Bird Life na stanovisko D4R7 reagovalo čiastočne pozitívne a s jednou kľúčovou výhradou:  „Áno, v prípade obnovy Biskupického ramena realizácia potrebných náhrad za zničené mokrade viazne na staršej nedohode SVP a Lesov SR, rozumieme teda opatrnosti D4R7 v tomto prípade. Veríme však, že sa Biskupické rameno v najbližších mesiacoch pohne vďaka novému vedeniu podnikov. Časová rezerva na dokončenie sprietočnenia Biskupického ramena je dostatočná, aby sa stihlo pred sprevádzkovaním diaľnice tak ako to je potrebné v zmysle legislatívy. Problémom je zatrávnenie v Rusovciach a tu už meškaniu rozumieme menej. Toto je dôvod pre ktorý sme na meškanie upozornili. Agrotechnické postupy neumožňujú veľa alternatívnych postupov. Ak sa nezačnú realizovať opatrenia na zatrávnení a vytvorení ďalších nelesných biotopov najbližšie týždne, môže sa stať, že na parcele opäť bude založená úroda iných plodín a výsledkom bude, že sa realizácia opatrení môže natiahnuť o rok. Potom bude musieť na realizáciu tohto opatrenia čakať aj otvorenie diaľnice. To by nebolo šťastné riešenie, vzhľadom k tomu, že technicky ide o jednoduché opatrenie. Dúfame preto, že sa aj pri zatrávnení podarí nájsť rýchle riešenie,“ uviedla organizácia na svojom FB profile.

 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, FB SOS Bird Life

Komentáre k článku